‹ Goede vrijdagBiblioblog top 50 ›
Communisme
Gepubliceerd op 03-04-2010

In theorie is communisme een klasseloze maatschappijvorm met een economisch systeem gebaseerd op gemeenschappelijk eigendom van productiemiddelen, waarbij een ieder produceert naar vermogen en neemt naar behoefte, of een politieke en ideologische stroming die streeft naar een dergelijk systeem. In de praktijk blijkt dat vaak één partij (de avant-garde of voorhoede partij)  alle macht naar zich toetrekt, waarvoor de rest (de arbeidersklasse) moet werken. Vaak zie je dat alle bedrijven en agrarische gronden in bezit zijn van de staat. In Nederland worden de partijen die deze stroming aanhangen vaak met links betiteld.

Nou viel me op dat ook in de Bijbel een situatie wordt beschreven die veel lijkt op dit communisme. Iedereen kent de geschiedenis van Jozef hoe hij door zijn broers wordt verkocht en uiteindelijk in Egypte de dromen van de Farao verklaard en daardoor een hoge positie weet te verwerven, zodat hij Egypte kon redden van de hongersnood. Als Egypte Rusland was, zouden grote posters van deze 'kameraad', als 'redder van het volk' op de muren van de vele graanschuren hebben gehangen.

Interessanter is om te zien via welke politiek Jozef dit gedaan heeft. Als eerste stelt hij de Farao voor om iemand (hijzelf natuurlijk) de leiding te geven over een programma voor voedselvoorziening in het hele land (Gen 41:33). Er moesten opzieners (of gewoon ordinaire belastinginspecteurs) komen die er op toezagen dat een extra belasting van 20% werd geheven op het koren, dat in grote graanschuren werd opgeslagen (vs 34-35). Toen de hongersnood begon verkocht Jozef deze voorraden weer terug aan de Egyptenaren (vs 56) en met zoveel succes dat de burgerbevolking bijna helemaal blut was (Gen 47: 14) en geen geld meer hadden om nog voedsel te kopen.

Hier zien we een tweede fase in de politiek van Jozef, als 'redder' neemt hij ook alle roerende goederen, zoals paarden, runderen en ezels (Gen 47:18) in ruil voor het graan. Dit was voor de burgers de eerste stap naar een faillissement, immers deze dieren hadden ze nodig om het land te bewerken en om hun producten te vervoeren. We zien dan ook dat direct daarna de onroerende goederen als huizen en de landerijen worden geconfisqueerd, of om een modern Nederlands woord te gebruiken "genationaliseerd", in ruil voor voedsel (vs 20). Dat de burgerbevolking met deze laatste actie helemaal afhankelijk was van de regerende partij blijkt dat vanaf dat moment de burgers 'mogen' werken voor de overheid, door op hun eigen vroegere landerijen te werken, en bovendien daar nog eens 20% belasting over moesten betalen.

Door deze acties werd Jozef  'redder van het volk' (vs 25), toch blijkt dat hij met één partij het iets moeilijker had, nl. de priesterkaste. Zoals ook tegenwoordig waren deze rijk, hadden hun eigen landerijen en wisten met hun macht deze te behouden. En zoals ook de communisten in Rusland religie als 'opium voor het volk' zagen en niet volledig durfden aan te pakken, zo zien we dat in Jozefs politiek dit ook terug, ook hij liet de priesters hun macht behouden (vs 22).


Tags: Communisme, Hongersnood, Politiek, Voedsel
Gerelateerde onderwerpen: Hongersnood, Politiek, Voedsel

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

BoekenBoeken