‹ Kerken: HarskampChristenvervolging ›
Ekron inscriptie
Gepubliceerd op 08-07-2010

Ekron is een van de Filistijnse plaatsen die een paar keer in de Bijbel worden genoemd. Afgelopen weekend had ik de tijd om de bekende Ekron-inscriptie te bestuderen welke uit de 7de eeuw v.C. komt en in 1996 werd gevonden. Het leukste is natuurlijk of het je lukt om zo'n inscriptie te vertalen. Na wat zoekwerk kwam ik tot de volgende vertaling

Transliteratie Vertaling
1) BT.BN.'KYŠ.BN.PDY.BN.

2) YSD.BN.'D'.BN.Y'R.ŠR `Q

3) RN.LPTGYH.'DTH.TBRKH.WT

4) ŠM[R]H.WT'RK.YMH.WTBRK.

5) [']RSH

[Deze] tempel was gebouwd door 'Akish, zoon van Padi, zoon van

Yasid, zoon van Ada, zoon van Ya'ir, heerser van Ek[-]

ron, voor Ptgyh, zijn [goddelijke] dame. Moge zij  hem zegenen, en

beschermen, en zijn dagen verlengen, en zegenen

[zijn] land.

Zoals we uit de context kunnen opmaken gaat het over de inwijding van een tempel en het is dan ook interessant om deze tekst te vergelijken met Bijbelpassages als 1 Kon. 8:1-66; Zach. 8:1-19 waar ook wordt gesproken over een tempelinwijding.

Betreffende de verschillende namen weten we dat de prisma van Sanherib Padi vermeld als koning van Ekron in 701 v.C.. 'Akish (cf. de Bijbelse persoon Achis) wordt vermeld als een van de koningen die in 679 v.C. schatting afdroeg aan de Assyriërs en is een van de koningen die Assurbanipal vergezelde bij zijn veldtocht tegen Egypte (667 v.C.). Met deze gegevens kunnen we dus een datering meegeven.


Tags: Archeologie, Ekron, Talen
Gerelateerde onderwerpen: Archeologie, Ekron, Talen

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij