Archeologie

You are currently browsing articles tagged Archeologie.

De afgelopen dagen konden we het in de diverse media lezen, het paleis van koning David is gevonden. En wat belangrijker is het bericht werd gepubliceerd door de Israel Antiquities Authority zelf.

De vraag is of dit zo is, want in de gehele publicatie werd geen enkel bewijs aangevoerd dat dit paleis daadwerkelijk van koning David was. Jona Lendering gaf dan ook tijdens een interview bij de EO aan dat de claim niet zo sterk is en ik ben het met hem eens. Natuurlijk zou het mooi zijn als het zo was, maar dan moet men wel met bewijzen komen. Hoe lastig het is om aan goede bewijzen te komen blijkt uit de vondst van een inscriptie uit deze stad waar sommige geleerden totaal van mening verschillen. Een van de geleerden komt met de opmerking dat daar de Filistijnse YSD de koning van Gath wordt genoemd. Als dit zo is, dan zou dat kunnen wijzen dat deze stad een Filistijnse stad was en dat dit paleis dus een Filistijns paleis was.

Ik laat in het midden wat de daadwerkelijke betekenis van de inscriptie is en dat doe ik ook met de herkomst van dit paleis. Zolang er geen duidelijke bewijzen zijn, riekt dit persbericht van de IAA meer naar propaganda, wat jammer is omdat daarmee de archeologie niet serieus wordt genomen en de Israëlische wetenschap een onderwerp tot spot wordt gemaakt.

Tags: , ,

Een van de leukste hobby’s is het opgraven van schatten, de meer serieuze mensen gaan daarna al snel over naar de eerste beginselen van de archeologie. Want het is toch wel leuk als je iets vind dat je ook weet wat het is. In landen zoals Israël is in ieder dorp dan ook wel een actieve vereniging van mensen die zich bezig houden met opgravingen van hun culturele geschiedenis en gelukkig zijn er ook in Nederland verschillende groepen die zich hier mee bezig houden. Het is dan ook ontzettend leuk dat op het afgelopen Romeinenfestival er een speciaal hoekje was ingericht voor de kinderen en waar ze mochten gaan zoeken naar “oude” Romeinse munten die in de grond verstopt zijn. Reken maar dat verschillende van deze kinderen later ervaren archeologen worden, want jong geleerd oud gedaan.

Tags:

Archeologie voor dominees

In het verleden ben ik ooit begonnen aan een reeks artikelen over archeologische plaatsen in Israël, welke al gauw werd uitgebreid met hoe je een vakantie in Israël kan maken met als insteek de archeologie.

Nu wil het geval dat er speciaal voor predikanten en kerkelijk werkers van de Protestante Kerk Nederland zo’n reis wordt georganiseerd door J.A. Berkheij. Naast natuurlijk heerlijk genieten van de verschillende Bijbelse plaatsen zullen de deelnemers ook een dagje praktijkervaring opdoen door onder leiding van prof. dr J.K. Zangenberg en dr. S. Münger te werken bij de opgraving van Horvat Kur, een klein dorpje nabij het meer van Galilea.

Het mooie van dit alles is dat de studiereis is geaccrediteerd door de Protestante Kerk Nederland voor de permanente educatie voor predikanten en kerkelijk werkers en dat deelname aan de studiereis wordt gewaardeerd voor 3 studiepunten of 84 SBU.

Voor meer informatie zie de website van J.A. Berkheij.

Tags: ,

Oude Israëlitische ringen van de 1ste eeuw v.Chr. tot de 9e eeuw n.Chr.

Tags: , , ,

Deze maand stonden in allerlei kranten het bericht dat er een afdruk is gevonden van een een zegel in klei uit de tweede tempelperiode. Het officiële bericht is te vinden bij de IAA, met hun interpretatie ervan. Nu is het altijd leuk om dit soort zegels te bestuderen, vooral als er een inscriptie op staat. En tientallen personen hebben samen met mij geprobeerd om te ontcijferen wat er staat.

Nu is de afdruk behoorlijk goed en de letters zijn niet moeilijk te ontcijferen. Iedereen is het er over eens dat er דכא ליה dkʾ lyh staat en volgens de wetenschappers  is dit Aramees voor “puur voor God”. Tot zover zijn er geen problemen. De vraag is waar dit kleine kleisteentje voor diende en waarom is de inscriptie in het Aramees, want als het werd gebruikt in de tempeldienst waarom was het dan niet in het Hebreeuws.

De antiekhandelaar Deutsch geeft als alternatief dat dit werd gebruikt als een voucher dat er geld was overgemaakt voor de tempel. George Athas geeft hier een kleine variatie op: in die tijd kwam men uit allerlei landen en hadden allemaal verschillende munten, waarvan de een zuiverder was dan de ander. Bij het wisselen werd dit omgerekend naar een “zuivere eenheid” zodat duidelijk was hoeveel werd gegeven. Het kleisteentje diende dan als voucher die een bepaalde waarde vertegenwoordigde. Bovendien werd hiermee voorkomen dat niet-kosher geld aan de tempel werd gegeven.

Nou blijft bij mij toch het probleem dat zowel in het Aramees als in het Hebreeuws het woord דכא dkʾ in eerste instantie “gebroken, verpulverd” betekend, bovendien als het een correcte Aramese inscriptie zou zijn dan had ik verwacht dat er ook de letter he achter zou staan. De vraag die naar boven kwam is dan ook of er misschien niet iets anders staat of wordt bedoeld.

Mijn theorie (en die kan natuurlijk heel goed fout zijn), is dat er zoiets staat als “het kleinste voor God”, want het bewuste woord wordt ook in de Bijbel gebruikt als “stof” of “het kleinst verpulverde” wat er bestaat. Bv. In Psalm 90:3 lezen we “U doet de sterveling terugkeren tot stof” (NBV) of zoals de SV zegt “Gij doet den mens wederkeren tot verbrijzeling”. Zou het kunnen zijn dat deze gift aan de tempel, welke na te zijn verwisseld door de geldhandelaren door een voucher, de betekenis heeft van dat dit het “kleinste” is, het minste, wat men aan God gaf en dat het om die reden “puur” voor God was?

Tags: , ,

Door de Israel Antiquities Authority is gemeld dat op het terrein van de Kibbutz Zor’a in de buurt van Beth Shemesh een ritueel bad is gevonden. Voor een uitvoering rapport zie de tijdelijke link waar ook hoge resolutie foto’s staan. De Jerusalem Post heeft op zijn website een video fragment gepost hierover.

Tags: , , ,

Vandaag kreeg ik een mailtje waar werd verwezen naar het artikel “In Palestinian city, diggers uncover biblical ruin“, interessant omdat dit eindelijk een Arabisch initiatief is welke wordt ondersteund door de Leidse universiteit en waaruit je zou mogen concluderen dat het een echt objectief wetenschappelijk onderzoek betreft. Helaas blijkt uit het artikel dat er verschillende addertjes onder het puin omhoog zijn gehaald. Zo stelt de onderzoeker Gerrit van der Kooij het volgende:

“The local population has started very well to understand the value of the site, not only the historical value, but also the value for their own identity,”

Voorzichtig begon ik me al af te vragen wat wordt bedoeld met “hun eigen identiteit” en wiens identiteit wordt bedoeld, want het is bekend dat degenen die zich nu Palestijnen noemen niet veel langer dan 150 jaar daar wonen, terwijl uit eerdere opgravingen op deze plek is gebleken dat het hier om ruïnestad gaat die al eeuwen daarvoor bestond, wat gelukkig in het artikel door een aantal voorbeelden wordt ondersteund.

Dat deze nieuwe opgravingen niet veel aan het licht hebben gebracht blijkt uit het feit, dat bijna de helft van het artikel gaat over de laatste jaren, toen Nablus veranderde in een terroristennest en weinig aan opgravingen werd gedaan omdat het niet veilig daar was (wat natuurlijk niet wordt vermeld). De conclusie laat zien dat het hier niet om objectieve wetenschap gaat:

All of the periods in local history, including that of the biblical Israelites, are part of Palestinian history, Taha said.

Digs like the one in Nablus, he said, “give Palestinians the opportunity to participate in writing or rewriting the history of Palestine from its primary sources.”

Het komt zeer vreemd over dat de geschiedenis van de Israëlieten plotseling onderdeel is geworden van de “Palestijnse geschiedenis”, waarbij, daar het de woorden zijn van de Arabier Hamdan Taha, vermoedelijk de Arabische geschiedenis mee wordt bedoeld. De laatste paar woorden “rewriting the history” doet vermoeden dat het hier helemaal niet gaat om een wetenschappelijke opgraving maar om een pseudo-wetenschappelijke opgraving, want waarom zou de geschiedenis herschreven moeten worden, is het niet eerder zo dat door opgravingen men meer te weten komt en daardoor verdere invulling kan geven aan de bestaande kennis van de geschiedenis.

Al met al blijkt dat na meer dan een jaar graven en meer dan € 300.000 Nederlands belastinggeld, er geen tot weinig echt interessante dingen is gevonden en dat we helaas dit als een mislukt project moeten zien.

Tags: ,

De afgelopen dagen stonden de kranten bol van berichten dat de oudste christenboeken zijn gevonden. Het betreft 20 of 70 loden boeken, die gevonden zijn in Jordanië, Israël of Egypte, afhankelijk welke krant je leest.

Bij dit soort onnauwkeurigheden moet je of denken aan een 1 april grap, of aan een vervalsing. Veel Bibliobloggers, waaronder veel experts op dit gebied, doken in de materie en zoals te verwachten viel, ze zijn nep.

Zolang er van dit pseudo-wetenschappers rondlopen en vervalsers ben ik blij dat er bloggers zijn die hier tegen te weer gaan. Hieronder een aantal, waar je meer informatie kan krijgen en links naar anderen sites over dit onderwerp.

Tags: ,

Masada

Soms kan een mens echt gelukkig zijn, zo kreeg ik van mijn nicht Mirjam een heleboel schitterende foto’s van Israël ter beschikking voor mijn Bijbel in Beeld encyclopedie. Het is werkelijk te veel om allemaal op te noemen, ze is van de Golan in het noorden tot Eilat in het zuiden geweest en heeft overal foto’s van.

Om jullie een beetje mee te laten genieten, zijn vandaag een aantal van het fort Masada geplaatst. Zo zien we op de foto hieronder hoe mooi een en ander is gerestaureerd. De zwarte lijn geeft aan dat alles wat er onder is, het oorspronkelijke wat de archeologen hebben gevonden. Alles boven de lijn is toegevoegd om de indruk te geven hoe het oorspronkelijk was.

Op deze foto krijgt men een beeld hoe dicht de verschillende gebouwen op elkaar stonden, maar ook dat het er vele waren.


Nu lijkt dat allemaal niet zo indrukwekkend, maar men moet wel bedenken dat Masade boven op een rots ligt en dat heel veel van deze stenen via een smal en stijl pad naar boven zijn gebracht. Hij stijl het is, laat deze foto zien.

Wie meer foto’s van Masada wil zien, zie de Bijbel in Beeld waar naast de foto’s van mijn nicht ook diverse van anderen staan.

Tags: , ,

Het Oriental Institute heeft 4 oudere boeken op zijn website gezet:

OIC 9. New Light from Armageddon: Second Provisional Report (1927-29) on the Excavations at Megiddo in Palestine. By P. L. O. Guy. Oriental Institute Communications 9. Originally published in 1931. http://oi.uchicago.edu/research/pubs/catalog/oic/oic9.html

OIP 26. Material Remains of the Megiddo Cult. By Herbert Gordon May. Oriental Institute Publications 26. Originally published in 1935. http://oi.uchicago.edu/research/pubs/catalog/oip/oip26.html

OIP 32. The Megiddo Water System. By Robert S. Lamon. Oriental Institute Publications 32. Originally published in 1935. http://oi.uchicago.edu/research/pubs/catalog/oip/oip32.html

SAOC 17. Notes on the Megiddo Pottery of Strata VI-XX. By Geoffrey M. Shipton. Studies in Ancient Oriental Civilization 17. Originally published in 1939. http://oi.uchicago.edu/research/pubs/catalog/saoc/saoc17.html

Tags: , ,

« Older entries