‹ Oude Doos: SycomoorDe tien plagen ›
Hoeveel mensen maakten de Exodus
Gepubliceerd op 11-01-2011

Gisteren waren we met een Bijbelstudie-groep bezig met Psalm 105 en kwamen op de passage in vers 37 "Hij liet zijn volk vertrekken met zilver en goud, niemand in hun stammen ging strompelend weg." Een van de vragen was, om hoeveel goud en zilver het nu ging.

In Exodus 38: 24-26 wordt bij de behandeling van de tabernakel dit beschreven "Al het goud dat bij het werk gebruikt werd, bij al het werk aan het heiligdom, namelijk het goud afkomstig van het beweegoffer, bedroeg negenentwintig talent en zevenhonderddertig sikkel, gerekend volgens de sikkel van het heiligdom. En het zilver van hen die geteld waren uit de gemeenschap, was honderd talent en duizend zevenhonderdvijfenzeventig sikkel, gerekend volgens de sikkel van het heiligdom. Eén beka per persoon, dat is een halve sikkel, gerekend volgens de sikkel van het heiligdom, voor ieder die bij de getelde personen van twintig jaar oud en daarboven ging behoren, zeshonderddrieduizend vijfhonderdvijftig man."

Nu lezen we meestal over dit soort gewichten en maten heen, maar soms geeft het een interessant inzicht. Zo is een talent gelijk aan 3000 sikkels en een sikkel weegt tussen de 8,4 gram en de 16,33 gram (afhankelijk of je als gewichtseenheid de Assyrische of de Palestijnse-Syrische talent neemt). De Israëlieten namen dus tussen de 883 en 1432 kg goud mee en tussen de 3039 en 4927 kg zilver mee. Iets verder in vers 29 lezen we dat ze ook nog eens duizenden kilo's aan koper meenamen.

Nu staat er nog iets interessants in dit gedeelte, nl. dat iedere "geregistreerde" persoon een halve sikkel van het zilver bijdroeg. Kijken we naar de totale hoeveelheid van dit metaal dan blijkt dat 100 talenten is 300.000 sikkels plus de 1775 sikkels is 301.775 sikkels geeft. We lazen dat iedereen een halve sikkel gaf, dus als we de 301.775 sikkels delen door een 0,5 komen we op 603.550 wat precies het aantal mensen is wat aan het einde van de passage wordt genoemd.

Ik hoop dat jullie het tot nog toe allemaal gevolgd hebben, want de vraag is waarom dit interessant is. Wel, veel theologen stellen dat zo'n grote hoeveelheid mensen nooit in die tijd de Exodus hebben kunnen maken en dat het Hebreeuwse getal 'elef niet duizend kan betekenen, maar eerder een militaire eenheid van hooguit een paar honderd man zou zijn. (Voor hen die in deze materie geïnteresseerd zijn verwijs ik naar het artikel van medeblogger Cor Hoogerwerf). Echter terugkomend op deze passage, uit deze specifieke hoeveelheid zilver blijkt dat er inderdaad 603.550 mannen (exclusief vrouwen en kinderen) de Exodus begonnen.


Tags: Exodus, Psalmen, Tabernakel, Wiskunde
Gerelateerde onderwerpen: Tabernakel, Wiskunde

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

BoekenBoeken