Psalmen

You are currently browsing articles tagged Psalmen.

Het derde deel van een kleine serie over Psalm 118, waarbij we onze eigen vertaling gebruiken. Hier is het eerste deel en tweede deel te lezen.

21 Ik zal U loven omdat U mij verhoord hebt en mij tot redding bent.

22 De steen [die] de bouwers afwezen is tot een hoeksteen geworden.

23 Dit is door de HEER gebeurd, het is een wonder in onze ogen.

24 Dit is de dag gemaakt door de HEER, laat ons daarin vrolijk en blij zijn.

25 Ach HEER verlos ons, ach HEER geef ons voorspoed.

26 Gezegend is hij die komt in de naam van de HEER! Wij zegenen u vanuit het huis van de HEER.

27 De HEER is God en geeft ons licht. Bindt het feest[offer] met touwen rond de hoorns van het altaar.

28 U bent mijn God, daarom zal ik U loven God! Ik zal U verhogen.

29 Looft de HEER, want Hij is goed, want tot in eeuwigheid is Zijn goedertierenheid.

Aantekeningen:

Vers 22 lett. “het hoofd van de hoek”, ie. hoeksteen, de steen die twee muren met elkaar verbind en draagt.

Verzen 26-29 worden vaak gelezen bij de Joodse huwelijksinzegening.

Vers 27 “feest”, maar slaat hier op het offer.

Overige aantekeningen en informatie zijn op onze website te vinden.

Tags: ,

Psalm 118:5

Vanuit de beklemming riep ik de HEER,
De HEER antwoordde mij in een [open] ruimte.

Psalm 118:5

Psalm 118:5

Tags: ,

Het tweede deel van een kleine serie over Psalm 118, waarbij we onze eigen vertaling gebruiken. Het eerste deel is hier te lezen.

11 Zij omringden mij, ja zij hadden mij omringd,
in de naam van de HEER dat ik door hen heensneed.

12 Zij omringden mij als bijen,
als een vuur van doornstruiken doofden zij,
in de naam van de HEER dat ik door hen heensneed.

13 Je duwde me zeer hard, zodat [ik] zou vallen,
maar de HEER heeft mij geholpen

14 Mijn sterkte en bescherming is de HEER,
want Hij is geworden mijn redding.

15 Een stem van gejuich en redding is in de tenten van rechtvaardigen,
de rechterhand van de HEER doet krachtige daden.

16 De rechterhand van de HEER verheft.
de rechterhand van de HEER doet krachtige daden.

17 Ik zal niet sterven, maar leven,
en ik zal proclameren de daden van de HEER.

18 De HEER heeft mij streng getuchtigd,
maar Hij heeft mij niet aan de dood prijsgegeven.

19 Open [voor] mij de poorten van de gerechtigheid,
ik zal daardoor ingaan en danken de HEER.

20 Dit is de poort van de HEER,
rechtvaardigen zullen daardoor ingaan.

Aantekeningen:

Vers 11 heensneed, in het Hebr. “snijden, besnijden, in stukken snijden”.

Vers 13 Je duwde me zeer hard, Hebr. “duwende duwde je mij” -> agressief duwen.

Vers 14 bescherming, in oudere vertalingen vaak opgevat als “lied, psalm” (“de HEERE is mijn Sterkte en Psalm”), echter veel commentatoren zijn van mening dat het zelfstandig naamwoord hier een homoniem is van “sterkte”.

Vers 17 proclameren, het met nadruk vertellen van de daden van de HEER.

Vers 18 streng getuchtigd, Hebr. “tuchtig getuchtigd”.

Vers 19 poorten van gerechtigheid, nl. de ingang van de tempel (cf. vs. 20).

Overige aantekeningen en informatie zijn op onze website te vinden.

Tags: ,

Vanaf vandaag een kleine serie over Psalm 118, waarbij we onze eigen vertaling gebruiken.

1 Looft de HEER, want Hij is goed, want tot in eeuwigheid is Zijn goedertierenheid.

2 Zeg nu Israël, dat tot in de eeuwigheid is Zijn goedertierenheid.

3 Zeg nu huis van Aäron, dat tot in de eeuwigheid is Zijn goedertierenheid.

4 Zeg nu die vrezen de HEER, dat tot in de eeuwigheid is Zijn goedertierenheid.

5 Vanuit de beklemming riep ik de HEER, De HEER antwoordde mij in een [open] ruimte.

6 De HEER [is] bij mij, ik vrees niet, wat kan een mens mij doen?

7 De HEER [is] bij mij [als] mijn Helper, Daarom kan ik mijn haters aanzien.

8 Beter te schuilen bij de HEER, dan te vertrouwen op de mens.

9 Beter te schuilen bij de HEER, dan te vertrouwen op prinsen.

10 Alle naties omringden mij, in de naam van de HEER dat ik door hen heensneed.

Aantekeningen

Vers 5 een [open] ruimte, het Hebreeuws duidt op een open plek die de Psalmist van God krijgt of waarin hij antwoord krijgt.

Vers 6 [is] bij mij, het woord “is” komt niet in het Hebreeuws voor maar noodzakelijk voor de vertaling, het voorzetsel “bij, voor, tot” is typisch voor dit soort uitdrukkingen en alleen uit de context valt op te maken wat wordt bedoeld.

Vers 7 [als] mijn Helper, “onder/als mijn Helpers”; het voorzetsel veronderstelt een persoon, terwijl de meervoudsvorm een status majestueus veronderstelt.

Vers 8 Dit is het midden van de Nederlandse Bijbel.

Vers 9 prinsen, de voornamen, notabelen, belangrijke mensen.

Vers 10 door hen heensneed, in het Hebreeuws een woord dat de betekenis heeft van “besnijden, doormidden hakken, doorklieven, doorsnijden”.

Overige aantekeningen en informatie zijn op onze website te vinden.

Tags: ,

Psalm 128

Voor de verandering weer eens een Psalm, en zoals ik ook vroeger al deed staat de tekst eronder in het Hebreeuws, getranscribeerd en in het Nederlands.

1.
שִׁ֗יר הַֽמַּ֫עֲלֹ֥ות אַ֭שְׁרֵי כָּל־יְרֵ֣א יְהוָ֑ה הַ֝הֹלֵ֗ךְ בִּדְרָכָֽיו׃
šîr hamma‘ălwōṯ ’ašərê kāl-yərē’ JHWH hahōlēḵə biḏərāḵāyw:
Een pelgrimslied.
Welzalig is eenieder die de HEERE vreest,
die in Zijn wegen gaat.

2.
יְגִ֣יעַ כַּ֭פֶּיךָ כִּ֣י תֹאכֵ֑ל אַ֝שְׁרֶ֗יךָ וְטֹ֣וב לָֽךְ׃
yəḡî‘a kapeyḵā kî ṯō’ḵēl ’ašəreyḵā wəṭwōḇ lāḵə:
Want u zult eten van de inspanning van uw handen;
welzalig zult u zijn en het zal u goed gaan.

3.
אֶשְׁתְּךָ֤ ׀ כְּגֶ֥פֶן פֹּרִיָּה֮ בְּיַרְכְּתֵ֪י בֵ֫יתֶ֥ךָ בָּ֭נֶיךָ כִּשְׁתִלֵ֣י זֵיתִ֑ים סָ֝בִ֗יב לְשֻׁלְחָנֶֽךָ׃
’ešətəḵā kəḡefen pōrîyâ bəyarəkəṯê ḇêṯeḵā bāneyḵā kišəṯilê zêṯîm sāḇîḇ ləšuləḥāneḵā:
Uw vrouw zal zijn als een vruchtbare wijnstok
binnen in uw huis,
uw kinderen zullen zijn als jonge olijfbomen
rondom uw tafel.

4.
הִנֵּ֣ה כִי־כֵ֭ן יְבֹ֥רַךְ גָּ֗בֶר יְרֵ֣א יְהוָֽה׃
hinnēh ḵî-ḵēn yəḇōraḵə gāḇer yərē’ JHWH:
Zie, zo zal zeker de man gezegend worden
die de HEERE vreest.

5.
יְבָרֶכְךָ֥ יְהוָ֗ה מִצִּ֫יֹּ֥ון וּ֭רְאֵה בְּט֣וּב יְרוּשָׁלִָ֑ם כֹּ֝֗ל יְמֵ֣י חַיֶּֽיךָ׃
yəḇāreḵəḵā JHWH miṣṣîywōn ûrə’ēh bəṭûḇ yərûšālāim kōl yəmê ḥayyeyḵā:
De HEERE zal u zegenen vanuit Sion;
u zult het goede van Jeruzalem zien,
al de dagen van uw leven.

6.
וּרְאֵֽה־בָנִ֥ים לְבָנֶ֑יךָ לֹ֗ום עַל־יִשְׂרָאֵֽל׃
ûrə’ēh-ḇānîm ləḇāneyḵā šālwōm ‘al-yiśərā’ēl:
U zult de kinderen van uw kinderen zien.
Vrede over Israël!

Tags: , ,

In deze periode zullen meerdere artikelen verschijnen op deze weblog over asielzoekers, wat wordt hierover geschreven in de Bijbel en wat is de visie van verschillende mensen over dit thema en enige getuigenissen. Vandaag het verhaal van Ida Dijkhuis.

Enige jaren geleden had ik in de Noodopvang een gesprek met een asielzoeker, afkomstig uit een moslimland, maar hier in Nederland christen geworden. Zoals zo vaak, ging het gesprek over de politiek en het generaal pardon. Deze man wist dat de PvdA voor een generaal pardon was. Maar de CU, wat is dat nu voor een partij? Is die anders dan het CDA?

Ik legde hem uit dat de CU ook voor een generaal pardon is. Dat ze tegen abortus en euthanasie zijn. Maar deze man vond abortus niet zo erg, als het vruchtje maar heel klein was. In zijn land werd het zo vaak toegepast. Zelfs zonder de dokter.

Ik had een Bijbel bij me in zijn eigen taal en zocht Psalm 139 voor hem op. Toen hij het las werd hij heel stil. Het maakte heel veel indruk op hem.

Een tijdje later sprak ik hem weer. In de week ervoor was hij in een bijeenkomst geweest waar ze zo’n mooi lied zongen. Hij had een blad met het lied bij zich. Hij vroeg of ik het voor hem wilde vertalen, want hij begreep het niet. Laat het nu lied 518 van Opwekking zijn, waarin Psalm 139 op muziek is gezet!!! Ik vertelde hem dat ik het niet hoefde te vertalen. Het is dezelfde Psalm die ik hem de week ervoor had laten lezen. Toevallig? Ik merkte duidelijk dat God hem bij deze psalm had bepaald.

Ida Dijkhuis is de schrijfster achter de weblog Simonida en heeft in het verleden veel gewerkt onder asielzoekers.

Tags: , , ,

Wij hadden onze harpen gehangen aan de wilgen die daarbinnen zijn.

Psalm 137:2 (HSV)

Als je dit vers leest in de verschillende vertalingen, dan zie je dat ze op een enkele uitzondering na allemaal spreken over “wilgen”. De NetBible, NIV en de Contemporary English Version (1999 in een kanttekening) hebben echter “poplars”, populieren. Toch hebben deze laatste vertalingen gelijk, want ondanks dat in veel commentaren wordt gesteld dat het om de Babylonische wilg, of kronkelwilg (Salix babylonica) zou gaan, komt deze boom uit China en is pas in de vroege Middeleeuwen voor het eerst geïmporteerd in Irak en Iran. Ten tijde van de ballingschap was deze boom dus nog niet daar en om die reden moet het om een andere boom gaan.

Nu is er een populier (Populus euphratica) die in het Akkadisch gišḫa-lu-úb wordt genoemd en mogelijk een etymologische verwantschap heeft met het hier gebruikte Hebreeuwse woord ‘ărāḇ. Deze populier groeit voornamelijk aan de rivieren en waterstromen en het ligt dan ook voor de hand dat het om deze boom gaat.

Tags: , ,

Psalm 137

Het is al weer een tijdje geleden dat ik voor het laatst een muziekfragment liet horen, daarom vandaag Psalm 137. En zoals gewoonlijk wordt niet alleen de vertaling (op basis van de HSV) geplaatst maar ook de getranscribeerde tekst zodat jullie de muziek kunnen volgen. De laatste twee verzen worden verschillende keren herhaald.

1

‘al nahărwōṯ bāḇel šām yāšaḇənû gam-bāḵînû bəzāḵərēnû ’eṯ-ṣîywōn:

Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij,
ook weenden wij als wij aan Sion dachten.

2

‘al-‘ărāḇîm bəṯwōḵāh tālînû kinnōrwōṯênû:

Wij hadden onze harpen gehangen
aan de wilgen die daarbinnen zijn.

3

kî šām šə’ēlûnû šwōḇênû diḇərê-šîr wəṯwōlālênû śiməḥâ šîrû lānû miššîr ṣîywōn:

Toen zij die ons gevangen hielden, daar woorden van een lied van ons verlangden,
en wie ons omvergeworpen hadden, blijdschap:
Zing voor ons een van de liederen van Sion!

4

’êḵə nāšîr ’eṯ-šîr-JHWH ‘al ’aḏəmaṯ nēḵār:

zeiden wij: Hoe zouden wij een lied van de HEERE zingen
in een vreemd land?

5

’im-’ešəkāḥēḵə yərûšālāim tišəkaḥ yəmînî:

Als ik u vergeet, Jeruzalem,
laat dan mijn rechterhand zichzelf vergeten.

6

tiḏəbaq-ləšwōnî ləḥikî ’im-lō’ ’ezəkərēḵî ’im-lō’ ’a‘ăleh ’eṯ-yərûšālaim ‘al rō’š śiməḥāṯî:

Laat mijn tong vastkleven aan mijn gehemelte,
als ik niet aan u denk,
als ik Jeruzalem niet doe uitstijgen
boven mijn hoogste blijdschap.

Tags: , ,

2 O God, zwijg niet, houd U niet doof, wees niet stil, o God!
3 Want zie, Uw vijanden tieren, wie U haten, steken hun hoofd omhoog.
4 Zij beramen listig een heimelijke aanslag tegen Uw volk en beraadslagen tegen Uw beschermelingen.
5 Kom, zeiden zij, laten wij hen uitroeien, zodat zij geen volk meer zijn en aan de naam van Israël niet meer gedacht wordt.
6 Want samen hebben zij in hun hart beraadslaagd; dezen hebben een verbond tegen U gesloten:
7 de tenten van Edom en de Ismaëlieten, Moab en de Hagrieten,
8 Gebal, Ammon en Amalek, Filistea met de bewoners van Tyrus.
9 Ook Assyrië heeft zich bij hen aangesloten, zij zijn voor de zonen van Lot een sterke arm geweest.
Psalm 83:2-9 (HSV)

De laatste jaren valt het me op dat als de spanningen in Israël oplopen bijna altijd bovengenoemde Psalm wordt aangehaald. In het verleden heb ik al eens aandacht hieraan besteed in een kleine minireeks (deel 1, 23, 45, 6 en 7), maar toch wil ik nog eens aandacht hieraan besteden omdat vaak deze Psalm uit zijn verband wordt gerukt. Zo lees ik regelmatig dat deze Psalm nu in vervulling komt en dat de genoemde volken zich hebben samengespannen tegen Israël. De historische vervulling van deze Psalm heeft echter nog nooit plaatsgevonden: nooit hebben de tien volkeren die hier worden genoemd zich verenigd tegen Israël. Om deze tekst goed te kunnen interpreteren is het noodzakelijk om te weten waar deze volken zich ten tijde van de schrijver van deze Psalm bevonden en heb daarom ooit onderstaand kaartje gemaakt.

Los van de vraag of al die volken van toen nu nog bestaan, zien we dat ze woonden in de landen en gebieden die ook nu niet op vriendschappelijke voet staan met Israël. We kunnen dan ook op zijn hoogst zeggen dat de vijandige houding van de toenmalige volken dezelfde is als van de huidige volken in die gebieden.

Kunnen we dan stellen dat de profetie in deze Psalm (zo die er al is) dan nooit tot vervulling kan komen omdat die volken niet meer bestaan, of moeten we meegaan met veel christenen die stellen dat in principe de hedendaagse volken nog steeds dezelfde zijn als die van toen en dat deze profetie dus nog steeds zal uitkomen. Ik ben in beide opties voorzichtig, ten eerste als je mijn minireeks leest dan zul je opmerken dat er al veel problemen zijn met het determineren van de genoemde volken omdat sommige niet meer bestonden ten tijde dat de Psalm werd geschreven. Dit laatste zou betekenen dat de genoemde volken eerder symbolische volken zijn en dan zou de tweede genoemde mogelijkheid zeer goed kunnen.

Maar als die tweede mogelijkheid inderdaad correct is, dan moeten de aanhangers van deze ook zo eerlijk zijn om te erkennen dat de Filistijnen/Palestijnen in de Gaza-strook wonen en dat de “Assur-mensen” misschien de hedendaagse mensen zijn die in de Westbank wonen (zie mijn argumentatie). Helaas moet ik erkennen dat ik dit vaak niet in hun argumentatie terugvind.

Ik vind dan ook dat als we de Bijbel erbij willen halen bij de vele escalaties, we dan wel goed moeten lezen wat er staat en het van alle kanten bekijken en ook die teksten moeten accepteren die ons niet aanstaan. Dit maakt mij niet pro-Hamas of pro-Israël, maar maakt mij pro-God. Wat Zijn plannen zijn weten we gedeeltelijk uit de Bijbel, maar laten we die plannen niet voor onze eigen doelstellingen gaan gebruiken. Ondertussen kunnen we alleen maar bidden voor de vrede van Jeruzalem (Psalm 122:6).

Tags: , , ,

Ik zag een goddeloze, een geweldenaar, die zich uitbreidde als een weelderige woekerplant;

Psalm 37:35 (NBG)

Ik heb een gewelddadige goddeloze gezien, die zich wijd vertakte als een bladerrijke inheemse boom.

Psalm 37:35 (HSV)
Ik heb een zondaar gezien, een uitbuiter, hij groeide uit als een woekerende laurier;
Psalm 37:35 (NBV)

Als we het tegenwoordig hebben over een Israëliër, dan spreken we vaak over een “Sabra” genoemd naar een cactus waarvan de vrucht hard en prikkelig is, maar die van binnen zacht en heerlijk is. In het Bijbels Hebreeuws gebruikt men een ander woord, namelijk ’ezərāḥ, wat zo iets betekent als “inboorling, autochtoon”. Het aardige is dat in genoemd Psalmvers dit woord wordt gebruikt in combinatie met een boom, namelijk de laurier. Helaas niet vertaald in sommige vertalingen, maar het gaat echt om een laurierboom. Ik heb hier al een eerder over geschreven, en het is een toepasselijke beschrijving voor de goddeloze. De struik kan snel uitgroeien tot en boom van wel 15-20 meter en als je de laurier ongestoord zijn gang kan laten gaan dan woekert deze al gauw. Nu is dit niet de enige overeenkomst, want de laurier stond in de oudheid en dan vooral in de Romeinse en Griekse cultuur bekend als heilige boom. Het is mij nog niet duidelijk of dit ook zo was bij de Kanaänieten of de Filistijnen, maar het feit dat de laatsten afkomstig waren uit de Griekse archipel en de boom vooral in de Karmel voorkomt, welke een heilige plek was voor allerlei heidense godsdiensten (denk aan de Baälpriesters en Elia), geeft aan dat deze boom een goede kandidaat is voor deze tekst.

Daarnaast is de laurier een bladerrijke boom die in subtropische landen ook in de winter zijn bladeren behoud.

Tags: , ,

« Older entries