‹ Numeri 17:8Genesis 7:18 Ark van Noach ›
Psalm 118:21-29
Gepubliceerd op 12-11-2014

Het derde deel van een kleine serie over Psalm 118, waarbij we onze eigen vertaling gebruiken. Hier is het eerste deel en tweede deel te lezen.

21 Ik zal U loven omdat U mij verhoord hebt en mij tot redding bent.

22 De steen [die] de bouwers afwezen is tot een hoeksteen geworden.

23 Dit is door de HEER gebeurd, het is een wonder in onze ogen.

24 Dit is de dag gemaakt door de HEER, laat ons daarin vrolijk en blij zijn.

25 Ach HEER verlos ons, ach HEER geef ons voorspoed.

26 Gezegend is hij die komt in de naam van de HEER! Wij zegenen u vanuit het huis van de HEER.

27 De HEER is God en geeft ons licht. Bindt het feest[offer] met touwen rond de hoorns van het altaar.

28 U bent mijn God, daarom zal ik U loven God! Ik zal U verhogen.

29 Looft de HEER, want Hij is goed, want tot in eeuwigheid is Zijn goedertierenheid.

Aantekeningen:

Vers 22 lett. "het hoofd van de hoek", ie. hoeksteen, de steen die twee muren met elkaar verbind en draagt.

Verzen 26-29 worden vaak gelezen bij de Joodse huwelijksinzegening.

Vers 27 "feest", maar slaat hier op het offer.

Overige aantekeningen en informatie zijn op onze website te vinden.


Tags: AB-vertaling, Bijbelstudie, Bijbelvertalingen, Psalmen
Gerelateerde onderwerpen: Bijbelstudie, Bijbelvertalingen

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel