‹ NimrodLukas 19:40 De stenen zullen roepen ›
AB-Vertaling: Psalm 122
Gepubliceerd op 12-12-2014

Onze conceptvertaling van Psalm 122

122:1 Een bedevaartlied van David. Ik verblijd me over hen die tot mij zeggen: Wij zullen gaan naar de tempel van de HEER.

122:2 Onze voeten staan in je poorten, o Jeruzalem!

122:3 Jeruzalem die is gebouwd als een stad, die [uit] een gemeenschap is samengesteld;

122:4 Waarheen de stammen opgaan, de stammen van de HEER, [het is] een inzetting voor Israël om te prijzen naam van de HEER.

122:5 Want, daar staan de tronen van het gerecht, tronen van het paleis van David.

122:6 Bid om de vrede van Jeruzalem; goed moet het hun gaan, die u liefhebben.

122:7 [Laat] vrede binnen uw vestingmuur zijn, veiligheid in uw burchten.

122:8 Omwille van mijn broeders en mijner buren zal ik nu spreken: 'Vrede zij in jullie!'

122:9 Omwille van de tempel van de HEER, onze God, zal ik het goede voor je zoeken.

Aan het begin van ieder vers is een link gegeven naar het desbetreffende vers op de website (waar de laatste wijzigingen staan), ook vinden jullie daar naast verschillende vertalingen in een apart tabblad mijn aantekeningen en onderbouwing van de vertaling en eventuele verwijzingen naar andere bronnen. Mijn vertaling heeft als werktitel “AantekeningenBijbel” en staat tussen de andere vertalingen als AB (helemaal bovenaan) zover het is vertaald. In de F.A.Q. staan de meeste vragen hoe deze vertaling tot stand is gekomen.

Ik ben enorm blij als er aanvullingen worden gegeven of verbeteringen.


Tags: AB-vertaling, Bijbelvertalingen, Psalmen, Vertalingen
Gerelateerde onderwerpen: Bijbelvertalingen

Mede mogelijk dankzij

StudieboekenStudieboeken