‹ AB-Vertaling: Psalm 120AB-Vertaling: Psalm 122 ›
Nimrod
Gepubliceerd op 11-12-2014

8 En Cusch verwekte daarna Nimrod, die belangrijk begon te worden op aarde. 9 Hij was een geweldig jager voor het aangezicht van de HEER, daarom wordt gezegd: Als Nimrod, een geweldig jager voor het aangezicht van de HEER.

Genesis 10:8-9 (AB-vertaling)

In de Bijbel komen we de mysterieuze figuur Nimrod tegen en omdat er vele boeken zijn geschreven met allerlei verklaringen wie hij was, waarbij men zich voornamelijk baseerde op het boek van Alexander Hislop The Two Babylons, vroeg ik me af of er nog meer over deze persoon te weten valt.

Nimrod was de zoon van Kus (Gen. 10:8-9; 1 Kron. 1:10), de eerste koning die regeerde over de steden Babel, en Erech, en Accad, en Calne in het land Sinear. Volgens Genesis 10:11 trok hij later op naar Assur waar hij de steden Nineve, en Rehoboth, Ir (of Rehoboth-Ir), en Kalach en Resen stichtte dan wel veroverde. In Micha lezen we nog een verwijzing naar dit land (Mich. 5:5).

Misschien is er een relatie met Sargon van Agade, die door veel wetenschappers als de eerste regeerder van Babylon wordt gezien (Oliver R. Blosser, “Was Nimrod-Sargon of Agade, the First King of Babylon?” It’s About Time (June 1987), p. 10-13). Terwijl Jeremias Nimrod identificeert met de Babylonische held Izdubar of Gishdubar uit de Babylonische Gilgamesh epos en wordt voorgesteld als een machtig jager, altijd vergezeld door vier honden, en de stichter van de eerste grote rijk in Azië (Jeremias, Izdubar Nimrod, Introduction, Leipsic, 1891). Verder is er een theorie dat Nimrod het sterrenbeeld Orion vertegenwoordigt terwijl een andere stelt dat Nimrod staat voor een stam en niet voor een individu (Lagarde, "Armenische Studien," in "Abhandlungen der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften," xxii. 77; Nöldeke, in "Z. D. M. G." xxviii. 279). Er zijn nog een aantal andere theorieën, maar dat zijn of varianten op de bovengenoemde theorieën of baseren zich vooral op vele legenden die vrij laat zijn ontstaan en van Joodse komaf zijn.

Omdat er relatief weinig wetenschappelijke informatie is over de persoon Nimrod besloot ik om nog eens het boek van Alexander Hislop (The Two Babylons, 1853) te lezen en zijn bronnen (die hij gelukkig geeft) na te trekken. Helaas bleek dat geen van zijn bronnen klopte, bijvoorbeeld de claim dat Semiramis de vrouw van Nimrod zou zijn. Hij verwijst dan naar Eusebius (Chronicon 20.13-17, 19-26), maar daar wordt geen melding hierover gemaakt. Bronnen waar Semiramis wel wordt genoemd zoals Herodotus en later door Diodorus Siculus die een complete legende over haar schrijft vermeld hij niet of incorrect, hierdoor blijft de lezer in het ongewisse dat er echte een historische Assyrische koningin Sammuramat (Semiramis) was geweest (zei het vele eeuwen later) en dat ze de echtgenote van Shamshi-Adad V van Assyrië was. Na de dood van haar man, diende zij als regentes 811-806 v.C. voor haar zoon Adad-nirari III ("Sammu-ramat (queen of Assyria)". Britannica Online Encyclopedia). Het is enorm jammer dat maar weinig aandacht is gegeven dat zijn bronnen niet kloppen, want zelfs nu wordt nog veel zijn werk aangehaald als de "ultieme waarheid". Alleen een zekere Ralph Woodrow had de moed nadat hij eerst een boek had geschreven op basis van die van Hislop om dit later nog eens te controleren en heeft toen dit goedlopende boek uit de handel genomen omdat hij er niet achter kon staan omdat het werk van Hislop niet wetenschappelijk was onderbouwd en vol fouten stond. Zijn bevindingen kun je lezen in "THE TWO BABYLONS: A Case Study in Poor Methodology", in Christian Research Journal volume 22, number 2 (2000).

Dat ik dit artikel nu schrijf heeft te maken dat ik de afgelopen tijd in verschillende artikelen heb gelezen dat het kerstfeest eigenlijk het feest van Nimrod is en dat hij door Semiramis (als Maria) werd gebaard en later zelfs met haar trouwde. Deze stelling, van Hislop, is nergens op gefundeerd en men mag dus zeker niet stellen dat Nimrod de grondlegger is van het moderne "heidense" kerstmis. Natuurlijk, er zijn in het hedendaagse kerstfeest veel heidense invloeden gekomen en zelfs de geboortedatum van Jezus was zeer waarschijnlijk niet in december. Maar men kan niet stellen op grond van bovengenoemde dat het kerstfeest van oorsprong dus volledig heidens is.

Voor meer informatie over Nimrod zie ons hoofdartikel.


Tags: Genesis, Kerst, Nimrod, Personen
Gerelateerde onderwerpen: Kerst, Nimrod

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel