‹ Bijbelquiz (233)Christelijke feesten christelijk? ›
AB-Vertaling: Psalm 130
Gepubliceerd op 22-12-2014

Onze conceptvertaling van Psalm 130

130:1 Een bedevaartlied. Uit de diepten roep ik tot U, HEER!

130:2 Heere! hoor naar mijn stem; laat Uw oren opmerkzaam zijn naar mijn smeekbeden.

130:3 Als U op de ongerechtigheden let HEER, Heere, wie zal bestaan?

130:4 Maar bij U is vergeving, opdat U gevreesd wordt.

130:5 Ik verwacht de HEER, mijn ziel verwacht en ik hoop op Zijn Woord.

130:6 Mijn ziel [wacht] op de HEER, meer dan wachters op de morgen, [ja meer dan] de wachters op de morgen.

130:7 Israël hoopt op de HEER, want bij de HEER is goedertierenheid en bij Hem is veel verlossing.

130:8 En Hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden.

Opmerkingen:

1. šîr hamma‘ălwōṯ een bedevaartlied; In de Bijbel komen de volgende voor: Psalm 120; 121; 122; 123; 124; 125; 126; 127; 128; 129; 130; 131; 132; 133; 134.

5. "hoop, verwachting", maar dan in de betekenis van "hoop van zekerheid, zeker weten".

6. de verdubbeling miššōmərîm labōqer šōmərîm labōqer heeft de betekenis dat de Psalmist nog meer uitkijkt naar Heer dan de wachters naar de morgen, ie. meer dan wachters op de morgen, ja meer dan de wachters op de morgen

Aan het begin van ieder vers is een link gegeven naar het desbetreffende vers op de website (waar de laatste wijzigingen staan), ook vinden jullie daar naast verschillende vertalingen in een apart tabblad mijn aantekeningen en onderbouwing van de vertaling en eventuele verwijzingen naar andere bronnen. Mijn vertaling heeft als werktitel “AantekeningenBijbel” en staat tussen de andere vertalingen als AB (helemaal bovenaan) zover het is vertaald. In de F.A.Q. staan de meeste vragen hoe deze vertaling tot stand is gekomen.

Ik ben enorm blij als er aanvullingen worden gegeven of verbeteringen.


Tags: AB-vertaling, Bijbelvertalingen, Psalmen
Gerelateerde onderwerpen: Bijbelvertalingen

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs