‹ Abraham gezien!Wie is uw naaste: Mohammed Naibzay ›
Natuur in lijdenstijd: Palmboom
Gepubliceerd op 06-04-2011

Met Pasen in aantocht ben ik weer eens begonnen om de diverse Bijbel passages door te lezen. Wat me opviel is hoeveel planten genoemd worden, om die reden beslist de moeite waard om daar wat meer aandacht aan te besteden.

Palmboom

Toen de volgende dag een grote menigte die naar het feest gekomen was, hoorde dat Jezus naar Jeruzalem kwam, namen zij de takken van de palmbomen en gingen de stad uit Hem tegemoet en riepen: Hosanna! Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere, de Koning van Israël!

Johannes 12: 12-13 (HSV)

Een van de eerste planten die we tegen komen in de lijdensgeschiedenis is de Dadelpalm. We lezen dat als de mensen horen dat Jezus eraan kwam ze allerlei takken, of correcter, de bladeren van de palmbomen plukken en daarmee Hem tegemoet komen. We kunnen afleiden van hun uitroepen dat ze dachten dat Jezus nu Israël zal bevrijden van de gehate Romeinen en dat Hij het koningschap zal opeisen.

Het is belangrijk om te beseffen dat zij Christus als de verwachte koning zien en in die context begrijpen we ook waarom ze deze palmbladeren pakten. Het was de gewoonte in het Oosten, dat de weg waarlangs de koning zijn intocht houdt in de stad, met tapijten te bedekken. We lezen dit bv. bij de erkenning van Jehu als koning (2 Koningen 9:13). Hier zien we dat naast kleding ook takken van de bomen (Mattheüs  21:8, Markus 11:8), waarmee zeer waarschijnlijk de genoemde palmbladeren worden bedoeld.

De palmboom is een van de meest voorkomende bomen die in steden in het Midden-Oosten voorkomt. Het voorhanden hebben en afscheuren van deze palmbladeren is dus niet zo'n probleem. Bovendien  ontstaan er ieder jaar er weer nieuwe bladeren, zodat de boom geen ernstige hinder ondervind bij deze actie. Ook is het zo dat deze bladeren groot en plat zijn, dus uitermate geschikt om de weg mee te bedekken.

Tot slot de oplettende lezer zal opgemerkt hebben dat de feestgangers een deel van het hallel (Psalm 113-118) uitjubelen, dat op het Paasfeest wordt gezongen.


Tags: Dadelpalm, Flora, Pasen
Gerelateerde onderwerpen: Dadelpalm, Pasen

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

KlussenKlussen