‹ Factsheet Joods‐religieus slachtenChristenvervolging via Twitter ›
Eik of Terebint?
Gepubliceerd op 13-04-2011

In de verschillende Bijbelvertalingen zien we vaak dat de verwante woorden  elah en  elon door elkaar worden vertaald met "eik" of met "terebint". Hierbij is het vaak niet duidelijk om welke van de twee bomen het gaat, of dat er misschien sprake is van een andere boomsoort.

De eik is een voor ons bekende boom, maar een terebint of terpentijnboom (Pistacia terebinthus) is wat onbekender, het is familie van de Pistache (Pistacia Vera) en als deze boom wordt bedoeld in de Bijbel dan is dat zeer waarschijnlijk de Pistacia atlantica of P. lenticus welke beiden in Israël voorkomen. Deze boom is samen met de verschillende soorten eiken één van de grotere bomen die op verschillende plekken in Israël voorkomen. Alleen in de Golan en het Libanon-gebergte komen de echt grote bomen voor.

De vraag die ik me stelde is of er een onderscheid gemaakt kan worden tussen de Hebreeuwse woorden elah en  elon. Volgens Michael Zohary dient er onderscheid te worden gemaakt en wordt met elah of alah de eik bedoeld, terwijl met elon de Pistache of de terebint bedoeld.

Verspreidingsgebied terebintGaan we kijken naar de verschillende soorten terebinten die voorkomen dan ze we dat die bijna overal voorkomen behalve in de hoger gelegen gebieden, waarbij de Pistacia atlantica zelfs voorkomt in de woestijnen in de buurt van wadi's. Deze boom kan dan ook redelijk goed tegen droogte.

Verspreidingsgebied eikDe verschillende soorten eiken daarentegen kunnen slechter tegen de droogte en die zien we dan ook vooral op die plekken waar voldoende water is, daarnaast komt hij ook voor op de hoger gelegen gebieden.

Beide kaartjes geven slechts een ruwe aanduiding waar de bomen voorkomen. Willen we weten welke soort boom in een bepaalde Bijbelpassage wordt bedoeld, dan moeten we uit de context halen of er een plaatsaanduiding is. Gelukkig is in veel gevallen een plaats genoemd. Zo lezen we van een elon bij Sichem (Richt. 9:6), Elon Moreh (Gen. 12:6; Deut. 11:30), "Elon-mamreh" (Gen. 13:8; 14:13; 18:1), "Elon-Zaanaim" (Richt. 4:11), "Elon-Meonenim" (Richt. 9:37) en "Elon-thabor" (1 Sam. 10:3) om er maar een paar te noemen. Al deze plaatsen hebben betrekking op midden en noordelijk Israël en kunnen op het eerste gezicht slaan op zowel de eik als de terebint.

Willen we nog meer zekerheid hebben, dan zullen we iedere plaats afzonderlijk moeten bestuderen en kijken of de specifieke omgeving geschikt is voor welke boom. Is er veel of juist weinig water in de buurt, is de plaats hoog gelegen of juist in een dal. Op dit moment kan ik met mijn huidige gegevens niet bepalen om welke boom het gaat. Tot die tijd lijkt de vuistregel van Zohary een goed handvat om mee te beginnen.


Tags: Eik, Flora, Terebint
Gerelateerde onderwerpen: Eik, Terebint

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

StudieboekenStudieboeken