‹ Een complot tegen IsraëlEen complot tegen Israël (3) Assur ›
Een complot tegen Israël (2)
Gepubliceerd op 05-10-2011

Hadden we gisteren de verschillende vertalingen vergeleken betreffende Psalm 83, deze keer wil ik een overzicht geven van de 10 natiën die in deze psalm worden genoemd en die een verbond sluiten tegen de Heere en Zijn volk.

6 Want samen hebben zij in hun hart beraadslaagd; dezen hebben een verbond tegen U gesloten: 7 de tenten van Edom en de Ismaëlieten, Moab en de Hagrieten, 8 Gebal, Ammon en Amalek, Filistea met de bewoners van Tyrus. 9 Ook Assyrië heeft zich bij hen aangesloten, zij zijn voor de zonen van Lot een sterke arm geweest. Sela

De historische vervulling van deze psalm heeft echter nog nooit plaatsgevonden: nooit hebben de tien volkeren die hier worden genoemd zich verenigd tegen Israël. Om deze tekst goed te kunnen interpreteren is het noodzakelijk om te weten waar deze volken zich ten tijde van de schrijver van deze psalm bevonden.


Tags: Atlas, Plaatsen, Psalmen
Gerelateerde onderwerpen: Atlas, Plaatsen

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs