Cherubim

De tabernakel moet u vervolgens maken van tien tentkleden, van dubbeldraads fijn linnen en blauwpurperen, roodpurperen en scharlakenrode wol. U moet ze maken met cherubs erop, werk van een kunstenaar.

Exodus 26:1 (HSV)

Bij de tentkleden die de tabernakel moeten bedekken wordt melding gemaakt dat daarop ook cherubim, ook wel engelen genoemd, moeten worden gemaakt. De vraag die dan opkomt hoe zien deze engelen eruit. Stellig niet als de kleine baby-figuurtjes met een cirkeltje boven hun hoofd zoals je tegenwoordig in veel cartoons ziet. Nu heb ik wel eens in commentaren gelezen dat ze eruit zagen zoals de Babyloniërs ze afbeelden (zie rechts), maar is daar enige reden voor. Want volgens de Bijbel had het joodse volk tot dan toe geen contact gehad (met uitzondering van Abraham, die door hun land is getrokken). Daarnaast zijn er maar enkele gevallen bekend van engelverschijningen voor de bouw van de tabernakel, waaronder sommigen als mensen verschenen (denk aan Abraham) en de Engel des Heren aan Mozes. De mogelijkheid bestaat dus dat Mozes details van deze cherubim (welke slechts één soort engel is, want je hebt ook seraphim) heeft doorgegeven aan de kunstenaars die deze kleden moest maken.

Nu is het me opgevallen dat ook veel Egyptische goden en godinnen vaak met vleugels worden afgebeeld. Met als bijzonderheid dat de vleugels daar op een zelfde manier zijn afgebeeld als de cherubim die op de ark zijn gezet. Zou dit een verwijzing kunnen zijn en is het mogelijk dat de kunstenaars zich ook hierdoor hebben laten inspireren? Dit laatste is in ieder geval logischer dan dat ze zouden lijken op Babylonische engelfiguren. Het grote probleem is dat niemand weet hoe deze afbeeldingen van cherubim er uit zagen en veel mensen die tegenwoordig de tabernakel nabouwen zie je dan ook dat ze of een zeer stilistische engelafbeelding erop zetten of zelfs helemaal de cherubim niet op de kleden projecteren. In mijn voorbereidingen heb ik besloten om deze cherubim wat meer op de Egyptische afbeeldingen te laten lijken en hieronder zie je een eerste concept hoe zo’n cherub er uit kan zien.

Tags: , ,

1 comment

  1. Jan en Christien’s avatar

    De cherubim worden in de Bijbel het eerst in Genesis 3:24 genoemd: “En nadat hij hem had weggejaagd, plaatste hij ten oosten van de tuin van Eden de cherubs en het heen en weer flitsende, vlammende zwaard. Zij moesten de weg naar de levensboom bewaken.” Voordat Satan rebelleerde, was hij een cherub (Ezechiël 28:12-15). De tabernakel en de tempel samen met hun voorwerpen bevatten vele beelden van cherubim (Exodus 25:17-22; 26:1, 31; 36:8; 1 Koningen 6:23-35; 7:29-36; 8:6-7; 1 Kronieken 28:18; 2 Kronieken 3:7-14; 2 Kronieken 3:10-13; 5:7-8; Hebreeën 9:5).

    Hoofdstuk 1 en 10 van het boek Ezechiël beschrijven “vier levende wezens” (Ezechiël 1:5) als dezelfde wezens als de cherubim (Ezechiël 10). Elk had vier gezichten—die van een man, een leeuw, een os en een adelaar (Ezechiël 1:10; ook 10:14)—en elk had vier vleugels. De cherubim “leken op mensen” in hun verschijning (Ezechiël 1:5). Deze cherubim gebruikten twee van hun vleugels om te vliegen en de andere twee voor het bedekken van hun lichaam (Ezechiël 1:6, 11, 23). Onder hun vleugels bleken de cherubim iets te hebben in de vorm van, of iets dat gelijk was aan, een mensenhand (Ezechiël 1:8; 10:7-8, 21).
    Cherubs zijn heel andere wezens dan engelen. Dit onderscheid blijkt uit de hele Bijbel. Terwijl engelen tot de dienst van God worden uitgezonden, vinden de cherubs hun plaats alleen waar God Zelf is, daar waar Zijn heerlijkheid zich openbaart. Cherubs zijn altijd van vleugels voorzien en hebben vaak nog meer attributen van dieren.

Comments are now closed.