‹ Bijbelquiz (143)Christenvervolging: Het begin ›
Sippenhaftung
Gepubliceerd op 28-10-2012

De Sippenhaftung (Duits, ongeveer 'aansprakelijkheid volgens verwantschap') is een collectieve bestraffing van zelf onschuldige bloed- of aangetrouwde verwanten voor een misdaad die een familielid heeft begaan. De term stamt uit de Oud-Germaansrechtelijke traditie, en betekent in feite familie-, bloed- of groepswraak. Een bekend voorbeeld uit de moderne geschiedenis is de Razzia van Putten, waar de Duitsers na een aanslag van het verzet een razzia in Putten hielden, waarbij vrijwel de gehele mannelijke beroepsbevolking werd afgevoerd en 552 mannen om het leven kwamen.

Ook in het Oude Testament vinden we voorbeelden van Sippenhaftung. Zo lezen we in Dan. 6:25 nadat Daniël de leeuwenkuil had overleeft "Vervolgens beval de koning en men haalde die mannen die Daniël openlijk hadden beschuldigd, en men wierp hen, hun kinderen en hun vrouwen, in de leeuwenkuil. Zij hadden de bodem van de kuil nog niet bereikt, of de leeuwen maakten zich van hen meester en verbrijzelden al hun beenderen". Een ander voorbeeld vinden we in Esth. 9:13-14 nadat de aanslag van Haman op het Joodse volk is verijdeld dat koningin Esther vraagt "Als het de koning goeddunkt, laat het dan aan de Joden die in Susan zijn, toegestaan zijn om ook morgen te doen volgens de wet die voor vandaag geldt; en laat men de tien zonen van Haman aan de galg hangen. Toen zei de koning dat men het zo zou doen. En er werd een wet uitgevaardigd in Susan en men hing de tien zonen van Haman op". In beide gevallen zien we dat de vrouwen en/of kinderen gestraft worden voor de daden van hun vader(s).


Tags: Bijbelstudie, Daniël, Esther, Sippenhaftung
Gerelateerde onderwerpen: Bijbelstudie, Daniel, Esther, Sippenhaftung

Mede mogelijk dankzij

KlussenKlussen