‹ Bijbelquiz (203)Livius Nieuwsbrief / maart ›
Jezus kruisiging was niets vergeleken bij...
Gepubliceerd op 09-03-2014

Ik voel al de gefrustreerde kriebelingen van de vele lezers bij deze titel. Toch is er een een boekje, uitgegeven door Kerk in Actie en Sabeel, waarvan als je de inhoud leest dit gevoel krijgt. De titel “De kruisweg van de Palestijnse christenen” geeft al aan om welke groep het zou gaan die een nog groter lijden kennen. De allereerste zin in de inleiding “Het beeld van de lijdende Christus is de unieke sleutel tot het christelijk geloof. De God die de lichamelijke en psychologische pijn van onderdrukking, mishandeling en moord ervoer en overwon is een bron van veel hoop en kracht voor allen die vandaag de dag lijden.” Klinkt heel mooi, maar is een absolute leugen, het lijden en sterven van Jezus Christus is namelijk niet “een bron van veel hoop en kracht voor allen die vandaag de dag lijden”, Christus stierf als enige perfecte en niet zondige persoon voor ons en daarmee gaf hij ons de mogelijkheid om weer zondeloos voor God te staan. Niet dat wij kunnen zeggen dat we zondeloos zijn, maar omdat we mogen zeggen dat God's Zoon Jezus onze immense schuld op zich heeft genomen en dat we daarom zondeloos voor God mogen staan.

Door aan dit sterven en niet te vergeten de opstanding van Jezus een andere wending te geven, komen we ook al vele eeuwen geleden al tegen toen de mens nog zondeloos was. Adam en Eva leefden in het paradijs en mochten overal van eten op één uitzondering na “Maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten; want ten dage, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven.” (Gen. 2:17) Toen Eva de slang tegenkwam en met deze in discussie raakte zien we dat de slang dit gebod van God ietsjes veranderd “Gijlieden zult den dood niet sterven; Maar God weet, dat, ten dage als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad.” (Gen. 3:4-5) Door de gevolgen van deze kleine woordverandering zitten we tot heden in de problemen, maar er was hoop want God had ons mensen niet vergeten en wist dat we niet te redden waren en om die reden stuurde Hij Zijn Zoon naar de aarde om op een bijzondere manier ons te redden. De slang heeft dit aangezien en weet dat hij daarmee de grote verliezer is en gebruikt nu weer zijn oude truc om de mens zand in de ogen te strooien door deze redding van Jezus te verdraaien. De aandacht moet ergens anders op worden gevestigd en een groep Arabieren die zich sinds 1967 Palestijnen noemen zijn een geschikt onderwerp voor zijn leugenachtige beweegredenen. Naast dit heeft hij ervoor gezorgd dat, al enige decennia lang, de Bijbelse boodschap in de kerken werd vervangen door een humanistische boodschap.

Hierdoor is het geloof bij veel mensen vervangen door een religie die nog maar losjes op de Bijbel is gebaseerd. We zien dat bij groeperingen binnen de PKN, zoals Sabeel en Kerk in Actie, de Joodse identiteit van Christus ter discussie wordt gesteld en tegelijkertijd dat christenen die zich in dit kader nog op de Bijbel baseren als 'fundamentalistisch en zionistische christenen' worden afgeschilderd. Met dit boekwerkje gaan ze weer een stap verder met het maken van hun eigen religie door het al dan niet reële lijden van deze groep Arabieren in de plaats te zetten van het lijden van Christus. Het is dan ook niet vreemd om te lezen dat de “Goede Vrijdag”, die onze redding betekende, wordt beschreven als de “Ongelukkige Vrijdag” want dat was het voor satan.

Ik hoop dan ook dat de lezers zich niet laten verleiden door dit soort on-Bijbelse theologieën en zich baseren op Gods Woord en daar zoeken naar waarom Jezus lijden met niets anders vergeleken kan worden.


Tags: Goede Vrijdag, Lijden, Pasen
Gerelateerde onderwerpen: Goede Vrijdag, Lijden, Pasen

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

BoekenBoeken