‹ Genesis 22 Opgang naar een offerGenesis 22 Opgang naar een offer (3) ›
Genesis 22 Opgang naar een offer (2)
Gepubliceerd op 14-01-2015

1 En het gebeurde na deze dingen, dat God Abraham testte; en Hij zei tot hem: Abraham! En hij zei: Zie, [hier] ben ik!

2 En Hij zei: Neem nu je zoon, je enige die je liefhebt, Izak,

en ga op naar de landstreek Moriah en offer hem daar tot een offergave, op één van de bergen, die Ik je zal vertellen.

3 Toen stond Abraham ’s morgens vroeg op en zadelde zijn ezel

en nam twee van zijn knechten met zich mee en zijn zoon Izak;

en hij kloofde [het] hout voor het brandoffer en maakte zich gereed

en ging naar de plaats die God hem had verteld.

4 Op de derde dag, toen Abraham zijn ogen ophief toen zag [hij] die plaats in de verte.

Genesis 22:1-4 (ABvertaling)

Dit is het tweede deel van een reeks waarin we ons bezighouden met het Bijbelgedeelte waarin Abraham van God opdracht krijgt om zijn zoon Izak te offeren. Deel 1 is hier. Alleen de belangrijkste punten zullen worden behandeld, voor hen die meer achtergrond willen hebben of een verdere onderbouwing verwijs ik naar het Bijbelgedeelte op onze website waar in meer detail alles wordt behandeld.

In vers 2 lezen we de opdracht "ga op", deze uitdrukking leḵə-ləḵā komt slechts twee keer voor in de Bijbel en hebben allebei met Abraham te maken, de eerste keer als Abraham wordt opgeroepen zijn verleden te verlaten (Gen. 12:1) en hier om zijn toekomst in Gods hand te leggen (Gen. 22:2). Dus twee belangrijke sleutelteksten in Abraham's leven.

Verder zien we hier de opdracht dat hij zijn zoon Izak moet offeren, veel vertalingen geven een "brandoffer" omdat het offer verbrand zal worden, echter het woord is afgeleid van een stam die "opgaan" betekent, vandaar dat de Naardense vertaling "opgangsgave" heeft. Vaak wordt als verklaring gegeven dat het offer het altaar opgaat, maar in dit hoofdstuk is ook heel duidelijk een tweede betekenis, nl. Abraham moet opgaan om zijn gave, zijn offer te brengen.

We zien dan in vers 3 dat Abraham vroeg opstaat en dat hij het hout gaat kloven voor het offer. Dat is vreemd, want waarom neemt hij geen hout uit de directe omgeving. vaak lezen we in commentaren, dat blijkbaar de omgeving van Moriah erg kaal was en dat dit de reden is om het van Berseba mee te nemen. Maar een beetje kennis van de geografie is nu handig, want Berseba ligt in de Negev-woestijn en daar wordt het hout vandaan gehaald, terwijl als Moriah in de buurt van Jeruzalem ligt deze nog net op de rand van de vruchtbare Sefela ligt (1 Kon. 10:27; 1Kron. 27:28). Als we dan ook nog eens bedenken dat de hoeveelheid hout (1 ezelsvracht) nooit voldoende is om een mens te verbranden, is het aannemelijk dat ook dit een geloofsdaad van Abraham is (zie hier voor andere verklaringen).

Wordt vervolgd…


Tags: Abraham, Bijbelstudie, Genesis, Izaäk
Gerelateerde onderwerpen: Abraham, Bijbelstudie

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij