‹ Verberg de verdrevenen, verraad geen vluchteling!Wat is bekering? ›
Twee regeringsjaren van Saul
Gepubliceerd op 10-08-2015

Saul was een zoon van één jaar in zijn regering, toen hij twee jaar regeerde over Israël.

1 Samuël 13:1 (AB-vertaling)

Een van de moeilijke teksten in de Bijbel is 1 Samuël 13 vers 1, de vorige keer hadden we al het eerste gedeelte van het vers besproken, nu zullen we zoals beloofd het tweede gedeelte bespreken.

De vertalingen

Als we de verschillende vertalingen bekijken zien we al een aantal leuke verschillen, de Statenvertaling heeft "toen hij twee jaar regeerde over Israël" en de HSV "en hij regeerde voor het tweede jaar over Israël" en de Naardense Vertaling "als hij twee jaren koning is geweest over Israël". De NBV heeft "Twee jaar was hij koning van Israël", terwijl de WV95 nog een stap verder gaat met "hij heeft twee jaar over Israël geregeerd". Het zijn dan ook grote verschillen, want heeft Saul maar twee jaar over Israël geregeerd zoals de WV95 vertaald, of gaat het erom dat hij twee jaar koning was of dat deze geschiedenis zich afspeelde in het tweede jaar van zijn regering. Het is dan ook niet voor niets dat de HSV de opmerking "De vertaling van dit vers is onzeker" maakt. De oorzaak is dan ook dat de Hebreeuwse tekst ûšətê šānîm "twee jaar" afwijkend is dan we zouden verwachten. Volgens S. R. Driver kan de passage ûšətê šānîm niet correct zijn omdat de gewoonlijke schrijfwijze van "twee jaren" šənāṯāyim (cf. 1 Kon. 15:25) of ûšətayim šānîm (cf. 2 Sam 2:10) is. Alhoewel de vorm ûšətê šānîm niet ergens anders in de Bijbel wordt gevonden, is het mogelijk gezien de analogie van "twee maanden" šənê ḥŏḏāšîm in Richt. 11:38.

Verklaringen

De vraag is dan ook wat ermee wordt bedoeld. De meest gebruikelijke verklaring die we tegenkomen is dat, net als in het eerste gedeelte, ook hier een getal mist en dat hij 42 jaar regeerde (NETBible). Alle andere verklaringen focussen zich op de twee jaar zelf. Enkele Joodse en Christelijke commentatoren denken dat deze twee jaren slaan op de periode dat Saul regeerde voordat David tot koning werd gezalfd. Hoewel dit niet uit de tekst valt op te halen.

Een andere mogelijkheid is dat dit de periode is dat Saul zijn oorlogen voerde. Op zich is dit mogelijk echter de geschiedenis in de hoofdstukken hierna zijn zoveel dat het haast een onmogelijkheid is om dat in zijn eerste twee jaar te passen. Sommige theologen denken dan ook dat het niet om Saul's beginperiode gaat, maar dat het om de laatste twee jaar van zijn regeringsperiode gaat. Gezien de beschreven gebeurtenissen lijkt dit logischer maar het probleem blijft dat er dan enorm veel is gebeurd in een kort tijdsbestek.

Er zijn dan ook theologen die ervan uitgaan dat de twee jaar staan voor een symbolische korte periode en niet om een feitelijke twee jaar. Terwijl we in de meeste vertalingen de interpretatie zien dat het niet om twee jaar gaat, maar dat de gebeurtenissen plaatsvonden vanaf het tweede regeringsjaar van Saul.


Tags: 1 Samuel, Bijbelstudie, Saul
Gerelateerde onderwerpen: Bijbelstudie

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Hadderech