‹ Updates WebsiteBijbelquiz (264) ›
Loelav en ethrog
Gepubliceerd op 03-10-2015

En op den eersten dag zult gij u nemen takken van schoon geboomte, palmtakken, en meien van dichte bomen, met beekwilgen; en gij zult voor het aangezicht des HEEREN, uws Gods, zeven dagen vrolijk zijn.

Leviticus 23:40

EthrogTijdens het loofhuttenfeest (Sukkoth) moet de gelovige Jood 4 bepaalde plantensoorten nemen en er zeven dagen mee verheugen "voor het aangezicht van de HEER" op basis van bovengenoemde tekst in Leviticus. Deze bundel staat afzonderlijk en is een symbool op zichzelf en wordt gebruikt bij het gebed en dan liefst het ochtendgebed. Maar dat is niet een verplichting, als het niet anders kan, is ieder moment van de dag ook geschikt. Gewoonlijk gaat hij mee naar de synagoge. Deze bundel bestaat uit palmtak, een Loelav, die omdat hij het grootst en dus overheersend is, zijn naam aan het hele stel heeft gegeven. Hij moet nog groen zijn, maar ook een beetje geel uitgedroogd; drie geurende mirtentakken rechts en twee gewone wilgentakjes links van de middenschacht aan de loelav bevestigd. Dan is er ook nog de Ethrog, een citroen (Citrus medica) die men speciaal voor dit doel heeft laten groeien en zo groot mogelijk moet zijn (Nb. citroenvruchten blijven groter worden als ze aan de boom blijven en er genoeg water is).

Vervolgens wordt bij het Hallel (Psalmen 113-118), die dagelijks op het loofhuttenfeest wordt gelezen, de loelav en de ethrog in de hand genomen en bij het zingen van de verzen 1-4, en bij Ps. 118 vers 25 en 29, worden er op bepaalde wijze bewegingen me gemaakt: naar alle windstreken en naar boven en beneden om te zeggen tot God: 'Van U - aan U! EN dit is slechts een greep uit alle producten. Een voorbeeld!'

Onderdelen

Nb. Een uitgebreider artikel is op onze website te vinden.


Tags: Feesten, Loofhuttenfeest, Natuur
Gerelateerde onderwerpen: Loofhuttenfeest, Natuur

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

StudieboekenStudieboeken