1 Corinthiers 10:2

SVEn allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee;
Steph και παντες εις τον μωσην εβαπτισαντο εν τη νεφελη και εν τη θαλασση
Trans.kai pantes eis ton mōsēn ebaptisanto en tē nephelē kai en tē thalassē

Algemeen

Zie ook: Doop, Mozes, Rode Zee, Schelfzee, Rietzee, Shekinah

Aantekeningen

En allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
παντες
allen
εις
in
τον
-
μωυσην
Mozes
εβαπτισαντο
gedoopt zijn

-
εν
in
τη
-
νεφελη
de wolk
και
en
εν
in
τη
-
θαλασση
de zee

En allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!