2 Petrus 3:16

SVGelijk ook in alle zendbrieven, daarin van deze dingen sprekende; in welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste [mensen] verdraaien, gelijk ook de andere Schriften, tot hun eigen verderf.
Steph ως και εν πασαις ταισ επιστολαις λαλων εν αυταις περι τουτων εν οισ εστιν δυσνοητα τινα α οι αμαθεις και αστηρικτοι στρεβλουσιν ως και τας λοιπας γραφας προς την ιδιαν αυτων απωλειαν
Trans.ōs kai en pasais tais̱ epistolais lalōn en autais peri toutōn en ois̱ estin dysnoēta tina a oi amatheis kai astēriktoi streblousin ōs kai tas loipas graphas pros tēn idian autōn apōleian

Algemeen

Zie ook: Dwaasheid, Dwazen, Kennis, Geleerd, Woord van God
Romeinen 8:19, 1 Corinthiers 15:24, 1 Thessalonicensen 4:15

Aantekeningen

Gelijk ook in alle zendbrieven, daarin van deze dingen sprekende; in welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste [mensen] verdraaien, gelijk ook de andere Schriften, tot hun eigen verderf.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ως
Gelijk
και
ook
εν
in
πασαις
alle
ταις
-
επιστολαις
zendbrieven
λαλων
sprekende

-
εν
in
αυταις
-
περι
van
τουτων
deze dingen
εν
daarin
οις
welke
εστιν
zijn

-
δυσνοητα
zwaar
τινα
sommige dingen
α
die
οι
-
αμαθεις
de ongeleerde
και
ook
αστηρικτοι
onvaste
στρεβλουσιν
verdraaien

-
ως
gelijk
και
en
τας
-
λοιπας
de andere
γραφας
Schriften
προς
tot
την
-
ιδιαν
eigen
αυτων
hun
απωλειαν
verderf

Gelijk ook in alle zendbrieven, daarin van deze dingen sprekende; in welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste [mensen] verdraaien, gelijk ook de andere Schriften, tot hun eigen verderf.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!