Efeziers 5:21

SVElkander onderdanig zijnde in de vreze Gods.
Steph υποτασσομενοι αλληλοις εν φοβω θεου
Trans.ypotassomenoi allēlois en phobō theou

Algemeen

Zie ook: Eerbied, Ontzag, Vreze

Aantekeningen

Elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

υποτασσομενοι
onderdanig zijnde

-
αλληλοις
Elkander
εν
in
φοβω
de vreze
χριστου
-

Elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!