Filippenzen 2:1

SVIndien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des Geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn;
Steph ει τις ουν παρακλησις εν χριστω ει τι παραμυθιον αγαπης ει τις κοινωνια πνευματος ει τινα σπλαγχνα και οικτιρμοι
Trans.ei tis oun paraklēsis en christō ei ti paramythion agapēs ei tis koinōnia pneumatos ei tina splanchna kai oiktirmoi

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus

Aantekeningen

Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des Geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ει
Indien
τις
enige
ουν
er dan
παρακλησις
vertroosting
εν
is in
χριστω
Christus
ει
indien
τι
er enige
παραμυθιον
troost
αγαπης
is der liefde
ει
indien
τις
er enige
κοινωνια
gemeenschap
πνευματος
is des Geestes
ει
indien
τις
er enige
σπλαγχνα
innerlijke bewegingen
και
en
οικτιρμοι
ontfermingen

Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des Geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!