Galaten 1:11

SVMaar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie, hetwelk van mij verkondigd is, niet is naar den mens.
Steph γνωριζω δε υμιν αδελφοι το ευαγγελιον το ευαγγελισθεν υπ εμου οτι ουκ εστιν κατα ανθρωπον
Trans.gnōrizō de ymin adelphoi to euangelion to euangelisthen yp emou oti ouk estin kata anthrōpon

Algemeen

Zie ook: 1 Corinthiers 15:1

Aantekeningen

Maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie, hetwelk van mij verkondigd is, niet is naar den mens.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

γνωριζω
ik maak

-
δε
Maar
υμιν
-
αδελφοι
broeders
το
hetwelk
ευαγγελιον
het Evangelie
το
-
ευαγγελισθεν
verkondigd is

-
υπ
van
εμου
mij
οτι
dat
ουκ
niet
εστιν
is

-
κατα
naar
ανθρωπον
den mens

Maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie, hetwelk van mij verkondigd is, niet is naar den mens.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!