Galaten 5:3

SVEn ik betuig wederom een iegelijk mens, die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is de gehele wet te doen.
Steph μαρτυρομαι δε παλιν παντι ανθρωπω περιτεμνομενω οτι οφειλετης εστιν ολον τον νομον ποιησαι
Trans.martyromai de palin panti anthrōpō peritemnomenō oti opheiletēs estin olon ton nomon poiēsai

Aantekeningen

En ik betuig wederom een iegelijk mens, die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is de gehele wet te doen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

μαρτυρομαι
ik betuig

-
δε
En
παλιν
wederom
παντι
een iegelijk
ανθρωπω
mens
περιτεμνομενω
die zich laat besnijden

-
οτι
dat
οφειλετης
hij een schuldenaar
εστιν
is

-
ολον
de gehele
τον
-
νομον
wet
ποιησαι
te doen

-

En ik betuig wederom een iegelijk mens, die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is de gehele wet te doen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!