Besnijdenis
περιτέμνω G4059 "rondom snijden, besnijden", περιτομή G4061 "besnijdenis", מוּל H4135 "cut in pieces, destroy, needs, besnijden, cut down",

Zie ook: Artikelen Blog, Jodendom,

Besnijdenis, ook wel Circumcisie genoemd; een chirurgische ingreep waarbij de voorhuid, die de eikel (=voorste deel van het mannelijk lid) bedekt, verwijderd wordt.

Inhoud

Bijbel

Oude Testament

De besnijdenis geldt als initiatierite in het ‘verbond van Abraham’, welke beschreven wordt in Genesis 17:9-14 en vindt plaats op de 8ste dag.


Jodendom

Bij de tegenwoordige Joden wordt de besnijdenis voltrokken door een moheel, besnijder. Het ritueel zelf bestaat uit twee delen, de peri’a, het verwijderen van de voorhuid, en de metsitsa, het uitzuigen van de wond.

Christendom

In de eerste eeuwen waren er vooral veel Joodse christenen hun kinderen bleven besnijden. De leer van de Rooms-katholieke kerk dat de doop in de plaats is gekomen van de besnijdenis lijkt gebaseerd te zijn op Colossenzen 2:11-12.

Binnen de Koptisch-orthodoxe Kerk komt nog de besnijdenis voor.


Besnijdenis in verschillende culturen

De besnijdenis komt niet alleen voor bij de Israëlieten, ook in andere culturen en landen kwam of komt dit fenomeen voor. Bekend is dat sommige Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse volken als de Inca's en Azteken zich lieten besnijden. In de Bijbel zien we dat volken als de Edomieten,  Ammonieten en Ismaëlieten zich besneden. Misschien ook bij de Phoeniciërs in zwang geweest. Ook de moslims laten zich besnijden, hoewel het niet in de koran voorkomt, zeer waarschijnlijk was dat niet nodig omdat het voor het ontstaan al populair was in het Midden-Oosten.

Egypte

De Egyptenaren waren volgens Jer 9: 25-26 en Ezech 31:18; 32:18-19 besneden, ook in seculiere geschriften wordt hier over geschreven, hoewel onderzoek bij mummies heeft aangetoond dat dit in Egypte niet algemeen was.

Besnijdenis (Egypte)

 

Griekenland

Het is bekend dat Pythogoras zich eerst moest laten besnijden voordat deze werd toegelaten op de universiteit van Alexandria. Dit was echter een uitzondering daar dit fenomeen niet algemeen was in Griekenland.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!