Genesis 10:29

SVEn Ofir, en Havila, en Jobab; deze allen waren zonen van Joktan.
WLCוְאֶת־אֹופִ֥ר וְאֶת־חֲוִילָ֖ה וְאֶת־יֹובָ֑ב כָּל־אֵ֖לֶּה בְּנֵ֥י יָקְטָֽן׃
Trans.wə’eṯ-’wōfir wə’eṯ-ḥăwîlâ wə’eṯ-ywōḇāḇ kāl-’ēlleh bənê yāqəṭān:

Algemeen

Zie ook: Havila, Jobab, Jobab (zn. van Joktan), Joktan, Ofir

Aantekeningen

En Ofir, en Havila, en Jobab; deze allen waren zonen van Joktan.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וְ

-

אֶת־

-

אוֹפִ֥ר

En Ofir

וְ

-

אֶת־

-

חֲוִילָ֖ה

en Havila

וְ

-

אֶת־

-

יוֹבָ֑ב

en Jobab

כָּל־

allen

אֵ֖לֶּה

deze

בְּנֵ֥י

waren zonen

יָקְטָֽן

van Joktan


En Ofir, en Havila, en Jobab; deze allen waren zonen van Joktan.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!