Genesis 50:13

SVWant zijn zonen voerden hem in het land Kanaan, en begroeven hem in de spelonk des akkers van Machpela, welke Abraham met den akker gekocht had tot een erfbegrafenis van Efron, den Hethiet, tegenover Mamre.
WLCוַיִּשְׂא֨וּ אֹתֹ֤ו בָנָיו֙ אַ֣רְצָה כְּנַ֔עַן וַיִּקְבְּר֣וּ אֹתֹ֔ו בִּמְעָרַ֖ת שְׂדֵ֣ה הַמַּכְפֵּלָ֑ה אֲשֶׁ֣ר קָנָה֩ אַבְרָהָ֨ם אֶת־הַשָּׂדֶ֜ה לַאֲחֻזַּת־קֶ֗בֶר מֵאֵ֛ת עֶפְרֹ֥ן הַחִתִּ֖י עַל־פְּנֵ֥י מַמְרֵֽא׃
Trans.wayyiśə’û ’ōṯwō ḇānāyw ’arəṣâ kəna‘an wayyiqəbərû ’ōṯwō bimə‘āraṯ śəḏēh hammaḵəpēlâ ’ăšer qānâ ’aḇərâām ’eṯ-haśśāḏeh la’ăḥuzzaṯ-qeḇer mē’ēṯ ‘efərōn haḥitî ‘al-pənê mamərē’:

Algemeen

Zie ook: Abraham, Efron, Grot, Spelonk, Hethieten, Kanaan, Kanaanieten, Machpela, Mamre
Genesis 23:16, Handelingen 7:15, Handelingen 7:16

Aantekeningen

Want zijn zonen voerden hem in het land Kanaän, en begroeven hem in de spelonk des akkers van Machpela, welke Abraham met den akker gekocht had tot een erfbegrafenis van Efron, den Hethiet, tegenover Mamre.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וַ

-

יִּשְׂא֨וּ

voerden

אֹת֤וֹ

hem

בָנָיו֙

Want zijn zonen

אַ֣רְצָה

in het land

כְּנַ֔עַן

Kanaän

וַ

-

יִּקְבְּר֣וּ

en begroeven

אֹת֔וֹ

hem

בִּ

-

מְעָרַ֖ת

in de spelonk

שְׂדֵ֣ה

des akkers

הַ

-

מַּכְפֵּלָ֑ה

van Machpéla

אֲשֶׁ֣ר

welke

קָנָה֩

gekocht

אַבְרָהָ֨ם

Abraham

אֶת־

-

הַ

-

שָּׂדֶ֜ה

met den akker

לַ

-

אֲחֻזַּת־

had tot een erfbegrafenis

קֶ֗בֶר

-

מֵ

-

אֵ֛ת

-

עֶפְרֹ֥ן

Efron

הַ

-

חִתִּ֖י

den Hethiet

עַל־

tegenover

פְּנֵ֥י

-

מַמְרֵֽא

Mamre


Want zijn zonen voerden hem in het land Kanaan, en begroeven hem in de spelonk des akkers van Machpela, welke Abraham met den akker gekocht had tot een erfbegrafenis van Efron, den Hethiet, tegenover Mamre.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!