Handelingen 11:29

SVEn naardat een iegelijk der discipelen vermocht, besloot elk van hen [iets] te zenden ten dienste der broederen, die in Judea woonden.
Steph των δε μαθητων καθως ηυπορειτο τις ωρισαν εκαστος αυτων εις διακονιαν πεμψαι τοις κατοικουσιν εν τη ιουδαια αδελφοις
Trans.tōn de mathētōn kathōs ēyporeito tis ōrisan ekastos autōn eis diakonian pempsai tois katoikousin en tē ioudaia adelphois

Algemeen

Zie ook: Judea

Aantekeningen

En naardat een iegelijk der discipelen vermocht, besloot elk van hen [iets] te zenden ten dienste der broederen, die in Judea woonden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

των
-
δε
En
μαθητων
der discipelen
καθως
naardat
ευπορειτο
vermocht

-
τις
een iegelijk
ωρισαν
besloot

-
εκαστος
elk
αυτων
van hen
εις
ten
διακονιαν
dienste
πεμψαι
te zenden

-
τοις
-
κατοικουσιν
woonden

-
εν
die in
τη
-
ιουδαια
Judéa
αδελφοις
der broederen

En naardat een iegelijk der discipelen vermocht, besloot elk van hen [iets] te zenden ten dienste der broederen, die in Judea woonden.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!