Handelingen 15:24

SVNademaal wij gehoord hebben, dat sommigen, die van ons uitgegaan zijn, u met woorden ontroerd hebben en uw zielen wankelende gemaakt, zeggende, dat gij moet besneden worden, en de wet onderhouden; welken wij [dat] niet bevolen hadden;
Trans.epeidē ēkousamen oti tines ex ēmōn exelthontes etaraxan ymas logois anaskeuazontes tas psychas ymōn legontes peritemnesthai kai tērein ton nomon ois ou diesteilametha

Algemeen

Zie ook: Apostelconvent, Besnijdenis, Manipulatie
Galaten 2:4

Aantekeningen

Nademaal wij gehoord hebben, dat sommigen, die van ons uitgegaan zijn, u met woorden ontroerd hebben en uw zielen wankelende gemaakt, zeggende, dat gij moet besneden worden, en de wet onderhouden; welken wij [dat] niet bevolen hadden;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

επειδη
Nademaal
ηκουσαμεν
wij gehoord hebben

-
οτι
dat
τινες
sommigen
εξ
die van
ημων
ons
εξελθοντες
uitgegaan zijn

-
εταραξαν
ontroerd hebben

-
υμας
-
λογοις
met woorden
ανασκευαζοντες
wankelende gemaakt

-
τας
-
ψυχας
zielen
υμων
en uw
λεγοντες
zeggende

-
περιτεμνεσθαι
dat gij moet besneden worden

-
και
en
τηρειν
onderhouden

-
τον
-
νομον
de wet
οις
welken
ου
wij niet
διεστειλαμεθα
bevolen hadden

-

Nademaal wij gehoord hebben, dat sommigen, die van ons uitgegaan zijn, u met woorden ontroerd hebben en uw zielen wankelende gemaakt, zeggende, dat gij moet besneden worden, en de wet onderhouden; welken wij [dat] niet bevolen hadden;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!