Handelingen 21:12

SVAls wij nu dit hoorden, baden beiden wij en die van die plaats waren, dat hij niet zou opgaan naar Jeruzalem.
Steph ως δε ηκουσαμεν ταυτα παρεκαλουμεν ημεις τε και οι εντοπιοι του μη αναβαινειν αυτον εις ιερουσαλημ
Trans.ōs de ēkousamen tauta parekaloumen ēmeis te kai oi entopioi tou mē anabainein auton eis ierousalēm

Algemeen

Zie ook: Jeruzalem

Aantekeningen

Als wij nu dit hoorden, baden beiden wij en die van die plaats waren, dat hij niet zou opgaan naar Jeruzalem.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ως
Als
δε
wij nu
ηκουσαμεν
hoorden

-
ταυτα
dit
παρεκαλουμεν
baden

-
ημεις
wij
τε
beiden
και
en
οι
-
εντοπιοι
die van die plaats
του
-
μη
niet
αναβαινειν
zou opgaan

-
αυτον
waren, dat hij
εις
naar
ιερουσαλημ
Jeruzalem

Als wij nu dit hoorden, baden beiden wij en die van die plaats waren, dat hij niet zou opgaan naar Jeruzalem.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!