Handelingen 21:15

SVEn na die dagen maakten wij ons gereed, en gingen op naar Jeruzalem.
Steph μετα δε τας ημερας ταυτας αποσκευασαμενοι ανεβαινομεν εις ιερουσαλημ
Trans.meta de tas ēmeras tautas aposkeuasamenoi anebainomen eis ierousalēm

Algemeen

Zie ook: Jeruzalem

Aantekeningen

En na die dagen maakten wij ons gereed, en gingen op naar Jeruzalem.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

μετα
na
δε
En
τας
-
ημερας
dagen
ταυτας
-
επισκευασαμενοι
maakten wij ons gereed

-
ανεβαινομεν
en gingen op

-
εις
naar
ιερουσαλημ
Jeruzalem

En na die dagen maakten wij ons gereed, en gingen op naar Jeruzalem.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!