Handelingen 21:8

SVEn des anderen [daags], Paulus en wij, die met hem waren, gingen van daar en kwamen te Cesarea; en gegaan zijnde in het huis van Filippus, den evangelist (die [een] was van de zeven), bleven wij bij hem.
Steph τη δε επαυριον εξελθοντες οι περι τον παυλον ηλθον εις καισαρειαν και εισελθοντες εις τον οικον φιλιππου του ευαγγελιστου του οντος εκ των επτα εμειναμεν παρ αυτω
Trans.tē de epaurion exelthontes oi peri ton paulon ēlthon eis kaisareian kai eiselthontes eis ton oikon philippou tou euangelistou tou ontos ek tōn epta emeinamen par autō

Algemeen

Zie ook: Caesarea, Evangelisatie, Filippus (diaken), Geestesgaven, Paulus (apostel)
Handelingen 6:5, Handelingen 8:29

Aantekeningen

En des anderen [daags], Paulus en wij, die met hem waren, gingen van daar en kwamen te Cesarea; en gegaan zijnde in het huis van Filippus, den evangelist (die [een] was van de zeven), bleven wij bij hem.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τη
-
δε
En
επαυριον
des anderen
εξελθοντες
waren, gingen van daar

-
οι
-
περι
en wij
τον
-
παυλον
Paulus
ηλθον
en kwamen

-
εις
in
καισαρειαν
Cesaréa
και
en
εισελθοντες
gegaan zijnde

-
εις
te
τον
-
οικον
het huis
φιλιππου
van Filippus
του
-
ευαγγελιστου
den evangelist
οντος
(die was

-
εκ
van
των
-
επτα
de zeven
εμειναμεν
bleven wij

-
παρ
bij
αυτω
hem

En des anderen [daags], Paulus en wij, die met hem waren, gingen van daar en kwamen te Cesarea; en gegaan zijnde in het huis van Filippus, den evangelist (die [een] was van de zeven), bleven wij bij hem.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!