Handelingen 22:17

SVEn het gebeurde mij, als ik te Jeruzalem wedergekeerd was, en in den tempel bad, dat ik in een vertrekking van zinnen was;
Steph εγενετο δε μοι υποστρεψαντι εις ιερουσαλημ και προσευχομενου μου εν τω ιερω γενεσθαι με εν εκστασει
Trans.egeneto de moi ypostrepsanti eis ierousalēm kai proseuchomenou mou en tō ierō genesthai me en ekstasei

Algemeen

Zie ook: Jeruzalem
Handelingen 9:28

Aantekeningen

En het gebeurde mij, als ik te Jeruzalem wedergekeerd was, en in den tempel bad, dat ik in een vertrekking van zinnen was;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εγενετο
het gebeurde

-
δε
En
μοι
mij
υποστρεψαντι
wedergekeerd was

-
εις
als ik te
ιερουσαλημ
Jeruzalem
και
en
προσευχομενου
bad

-
μου
-
εν
in
τω
-
ιερω
den tempel
γενεσθαι
was

-
με
dat ik
εν
in
εκστασει
een vertrekking van zinnen

En het gebeurde mij, als ik te Jeruzalem wedergekeerd was, en in den tempel bad, dat ik in een vertrekking van zinnen was;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!