Handelingen 8:17

SVToen legden zij de handen op hen, en zij ontvingen den Heiligen Geest.
Steph τοτε επετιθουν τας χειρας επ αυτους και ελαμβανον πνευμα αγιον
Trans.tote epetithoun tas cheiras ep autous kai elambanon pneuma agion

Algemeen

Zie ook: Doop (Heilige Geest), Hand (lichaamsdeel), Handenoplegging, Heilige Geest
Handelingen 6:6, Handelingen 13:3, Handelingen 19:6, 1 Timotheus 4:14, 1 Timotheus 5:22, 2 Timotheus 1:6

Aantekeningen

Toen legden zij de handen op hen, en zij ontvingen den Heiligen Geest.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τοτε
Toen
επετιθουν
legden zij

-
τας
-
χειρας
de handen
επ
op
αυτους
hen
και
en
ελαμβανον
zij ontvingen

-
πνευμα
Geest
αγιον
den Heiligen

Toen legden zij de handen op hen, en zij ontvingen den Heiligen Geest.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!