Handelingen 9:21

SVEn zij ontzetten zich allen, die het hoorden, en zeiden: Is deze niet degene, die te Jeruzalem verstoorde, wie dezen Naam aanriepen, en die daarom hier gekomen is, opdat hij dezelve gebonden zou brengen tot de overpriesters?
Steph εξισταντο δε παντες οι ακουοντες και ελεγον ουχ ουτος εστιν ο πορθησας εν ιερουσαλημ τους επικαλουμενους το ονομα τουτο και ωδε εις τουτο εληλυθει ινα δεδεμενους αυτους αγαγη επι τους αρχιερεις
Trans.existanto de pantes oi akouontes kai elegon ouch outos estin o porthēsas en ierousalēm tous epikaloumenous to onoma touto kai ōde eis touto elēlythei ina dedemenous autous agagē epi tous archiereis

Algemeen

Zie ook: Hogepriester, Jeruzalem

Aantekeningen

En zij ontzetten zich allen, die het hoorden, en zeiden: Is deze niet degene, die te Jeruzalem verstoorde, wie dezen Naam aanriepen, en die daarom hier gekomen is, opdat hij dezelve gebonden zou brengen tot de overpriesters?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εξισταντο
zij ontzetten zich

-
δε
En
παντες
allen
οι
wie
ακουοντες
die het hoorden

-
και
en
ελεγον
zeiden

-
ουχ
niet
ουτος
deze
εστιν
Is

-
ο
-
πορθησας
verstoorde

-
εν
degene, die te
ιερουσαλημ
Jeruzalem
τους
-
επικαλουμενους
aanriepen

-
το
-
ονομα
Naam
τουτο
dezen
και
-
ωδε
hier
εις
-
τουτο
die daarom
εληλυθεν
gekomen is

-
ινα
opdat
δεδεμενους
gebonden

-
αυτους
hij dezelve
αγαγη
zou brengen

-
επι
tot
τους
-
αρχιερεις
de overpriesters

En zij ontzetten zich allen, die het hoorden, en zeiden: Is deze niet degene, die te Jeruzalem verstoorde, wie dezen Naam aanriepen, en die daarom hier gekomen is, opdat hij dezelve gebonden zou brengen tot de overpriesters?

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!