Jozua 15:48

SVOp het gebergte nu: Samir, en Jatthir, en Socho,
WLCוּבָהָ֑ר שָׁמִ֥יר וְיַתִּ֖יר וְשֹׂוכֹֽה׃
Trans.ûḇâār šāmîr wəyatîr wəśwōḵōh:

Algemeen

Zie ook: Jatthir, Samir

Aantekeningen

Op het gebergte nu: Samir, en Jatthir, en Socho,


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וּ

-

בָ

-

הָ֑ר

Op het gebergte

שָׁמִ֥יר

nu: Samir

וְ

-

יַתִּ֖יר

en Jatthir

וְ

-

שׂוֹכֹֽה

en Socho


Op het gebergte nu: Samir, en Jatthir, en Socho,


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!