Lukas 13:4

SVOf die achttien, op welke de toren in Siloam viel, en doodde ze; meent gij, dat deze schuldenaars zijn geweest, boven alle mensen, die in Jeruzalem wonen?
Steph η εκεινοι οι δεκα και οκτω εφ ους επεσεν ο πυργος εν τω σιλωαμ και απεκτεινεν αυτους δοκειτε οτι ουτοι οφειλεται εγενοντο παρα παντας ανθρωπους τους κατοικουντας εν ιερουσαλημ
Trans.ē ekeinoi oi deka kai oktō eph ous epesen o pyrgos en tō silōam kai apekteinen autous dokeite oti outoi opheiletai egenonto para pantas anthrōpous tous katoikountas en ierousalēm

Algemeen

Zie ook: Jeruzalem, Siloam (toren)

Aantekeningen

Of die achttien, op welke de toren in Siloam viel, en doodde ze; meent gij, dat deze schuldenaars zijn geweest, boven alle mensen, die in Jeruzalem wonen?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

η
Of
εκεινοι
die
οι
-
δεκα
achttien
και
-
οκτω
-
εφ
op
ους
welke
επεσεν
viel

-
ο
-
πυργος
de toren
εν
in
τω
-
σιλωαμ
Siloam
και
en
απεκτεινεν
doodde

-
αυτους
ze
δοκειτε
meent gij

-
οτι
dat
ουτοι
deze
οφειλεται
schuldenaars
εγενοντο
zijn geweest

-
παρα
boven
παντας
alle
ανθρωπους
mensen
τους
-
κατοικουντας
wonen

-
εν
die in
ιερουσαλημ
Jeruzalem

Of die achttien, op welke de toren in Siloam viel, en doodde ze; meent gij, dat deze schuldenaars zijn geweest, boven alle mensen, die in Jeruzalem wonen?

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!