Lukas 18:1

SVEn Hij zeide ook een gelijkenis tot hen, daartoe [strekkende], dat men altijd bidden moet, en niet vertragen;
Steph ελεγεν δε και παραβολην αυτοις προς το δειν παντοτε προσευχεσθαι και μη εκκακειν
Trans.elegen de kai parabolēn autois pros to dein pantote proseuchesthai kai mē ekkakein

Algemeen

Zie ook: Bidden, Gelijkenissen
Romeinen 12:12, Efeziers 6:18, Colossenzen 4:2, 1 Thessalonicensen 5:17

Overzicht


Aantekeningen

En Hij zeide ook een gelijkenis tot hen, daartoe [strekkende], dat men altijd bidden moet, en niet vertragen;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ελεγεν
Hij zeide

-
δε
En
και
ook
παραβολην
een gelijkenis
αυτοις
tot hen
προς
daartoe
το
-
δειν
moet

-
παντοτε
dat men altijd
προσευχεσθαι
bidden

-
και
en
μη
niet
εκκακειν
vertragen

-

En Hij zeide ook een gelijkenis tot hen, daartoe [strekkende], dat men altijd bidden moet, en niet vertragen;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!