Parabel
παραβολή G3850 "vergelijking, gelijkenis",

Zie ook: Fabel, Gelijkenissen, Stijlfiguur,

Parabel (Grieks παραβολή G3850), vorm van beeldspraak waarbij een (allegorisch) verhaal verteld wordt om een meer abstracte waarheid duidelijk te maken. Meestal met een vrij simpele verhaalstructuur, waarbij de afloop vaak verrassend is en de toehoorder op het 'verkeerde been' zet.

Inhoud

Bijbel

Bekend is de parabel van Joas "De distel, die op den Libanon is, zond tot den ceder, die op den Libanon is, om te zeggen: Geef uw dochter mijn zoon ter vrouw; maar het gedierte des velds, dat op den Libanon is, ging voorbij, en vertrad de distel." (2 Kron. 25:18). Een andere bekende is die van Jotham (→ Jotham fabel).

Voor een overzicht van de gelijkenissen van Jezus zie het hoofdartikel gelijkenissen.


Aangemaakt op 4 juni 2009, laatst bijgewerkt op 26 november 2018


Koop nu