Lukas 1:2

SVGelijk ons overgeleverd hebben, die van den beginne zelven aanschouwers en dienaars des Woords geweest zijn;
Steph καθως παρεδοσαν ημιν οι απ αρχης αυτοπται και υπηρεται γενομενοι του λογου
Trans.kathōs paredosan ēmin oi ap archēs autoptai kai ypēretai genomenoi tou logou

Algemeen

Zie ook: 1 Johannes 1:1

Aantekeningen

Gelijk ons overgeleverd hebben, die van den beginne zelven aanschouwers en dienaars des Woords geweest zijn;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

καθως
Gelijk
παρεδοσαν
overgeleverd hebben

-
ημιν
ons
οι
die
απ
van
αρχης
den beginne
αυτοπται
zelven aanschouwers
και
en
υπηρεται
dienaars
γενομενοι
geweest zijn

-

του

des

λογου

Woords


Gelijk ons overgeleverd hebben, die van den beginne zelven aanschouwers en dienaars des Woords geweest zijn;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!