Lukas 2:10

SVEn de engel zeide tot hen: Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal;
Steph και ειπεν αυτοις ο αγγελος μη φοβεισθε ιδου γαρ ευαγγελιζομαι υμιν χαραν μεγαλην ητις εσται παντι τω λαω
Trans.kai eipen autois o angelos mē phobeisthe idou gar euangelizomai ymin charan megalēn ētis estai panti tō laō

Algemeen

Zie ook: Blij-spreuken, Engelen, Engelverschijningen

Aantekeningen

En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ειπεν
zeide

-
αυτοις
tot hen
ο
-
αγγελος
de engel
μη
niet
φοβεισθε
Vreest

-
ιδου
ziet

-
γαρ
want
ευαγγελιζομαι
ik verkondig

-
υμιν
-
χαραν
blijdschap
μεγαλην
grote
ητις
die
εσται
wezen zal

-
παντι
al
τω
-
λαω
den volke

En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!