Lukas 2:48

SVEn zij, Hem ziende, werden verslagen; en Zijn moeder zeide tot Hem: Kind! waarom hebt Gij ons zo gedaan? Zie, Uw vader en ik hebben U met angst gezocht.
Steph και ιδοντες αυτον εξεπλαγησαν και προς αυτον η μητηρ αυτου ειπεν τεκνον τι εποιησας ημιν ουτως ιδου ο πατηρ σου καγω οδυνωμενοι εζητουμεν σε
Trans.kai idontes auton exeplagēsan kai pros auton ē mētēr autou eipen teknon ti epoiēsas ēmin outōs idou o patēr sou kagō odynōmenoi ezētoumen se

Algemeen

Zie ook: Angst

Aantekeningen

En zij, Hem ziende, werden verslagen; en Zijn moeder zeide tot Hem: Kind! waarom hebt Gij ons zo gedaan? Zie, Uw vader en ik hebben U met angst gezocht.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ιδοντες
ziende

-
αυτον
zij, Hem
εξεπλαγησαν
werden verslagen

-
και
en
προς
tot
αυτον
Zijn
η
-
μητηρ
moeder
αυτου
Hem
ειπεν
zeide

-
τεκνον
Kind
τι
waarom
εποιησας
gedaan

-
ημιν
hebt Gij ons
ουτως
zo
ιδου
Zie

-
ο
-
πατηρ
vader
σου
Uw
καγω
en ik
οδυνωμενοι
met angst

-
εζητουμεν
gezocht

-
σε
hebben

En zij, Hem ziende, werden verslagen; en Zijn moeder zeide tot Hem: Kind! waarom hebt Gij ons zo gedaan? Zie, Uw vader en ik hebben U met angst gezocht.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!