Lukas 6:39

SVEn Hij zeide tot hen een gelijkenis: Kan ook wel een blinde een blinde op den weg leiden? Zullen zij niet beiden in de gracht vallen?
Steph ειπεν δε παραβολην αυτοις μητι δυναται τυφλος τυφλον οδηγειν ουχι αμφοτεροι εις βοθυνον πεσουνται
Trans.eipen de parabolēn autois mēti dynatai typhlos typhlon odēgein ouchi amphoteroi eis bothynon pesountai

Algemeen

Zie ook: Blind, Pad, Straat, Weg, Uitdrukkingen en gezegden
Jesaja 42:19, Mattheus 15:14

Aantekeningen

En Hij zeide tot hen een gelijkenis: Kan ook wel een blinde een blinde op den weg leiden? Zullen zij niet beiden in de gracht vallen?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ειπεν
Hij zeide

-
δε
En
παραβολην
een gelijkenis
αυτοις
tot hen
μητι
ook wel
δυναται
Kan

-
τυφλος
een blinde
τυφλον
een blinde
οδηγειν
op den weg legden

-
ουχι
Zullen zij niet
αμφοτεροι
beiden
εις
in
βοθυνον
de gracht
πεσουνται
vallen

-

En Hij zeide tot hen een gelijkenis: Kan ook wel een blinde een blinde op den weg leiden? Zullen zij niet beiden in de gracht vallen?

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!