Lukas 6:41

SVEn wat ziet gij den splinter, die in uws broeders oog is, en den balk, die in uw eigen oog is, merkt gij niet?
Steph τι δε βλεπεις το καρφος το εν τω οφθαλμω του αδελφου σου την δε δοκον την εν τω ιδιω οφθαλμω ου κατανοεις
Trans.ti de blepeis to karphos to en tō ophthalmō tou adelphou sou tēn de dokon tēn en tō idiō ophthalmō ou katanoeis

Algemeen

Zie ook: Mattheus 7:3

Aantekeningen

En wat ziet gij den splinter, die in uws broeders oog is, en den balk, die in uw eigen oog is, merkt gij niet?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τι
wat
δε
En
βλεπεις
ziet gij

-
το
-
καρφος
den splinter
το
-
εν
die in
τω
-
οφθαλμω
oog
του
-
αδελφου
broeders
σου
uws
την
-
δε
is, en
δοκον
den balk
την
-
εν
die in
τω
-
ιδιω
uw eigen
οφθαλμω
oog
ου
niet
κατανοεις
is, merkt gij

-

En wat ziet gij den splinter, die in uws broeders oog is, en den balk, die in uw eigen oog is, merkt gij niet?

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!