Markus 6:40

SVEn zij zaten neder in gedeelten bij honderd te zamen, en bij vijftig te zamen.
Steph και ανεπεσον πρασιαι πρασιαι ανα εκατον και ανα πεντηκοντα
Trans.kai anepeson prasiai prasiai ana ekaton kai ana pentēkonta

Algemeen

Zie ook: Liggen, zitten, Spijziging (wonderbaarlijke), Vijftig (getal)

Aantekeningen

En zij zaten neder in gedeelten bij honderd te zamen, en bij vijftig te zamen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ανεπεσον
zij zaten neder

-
πρασιαι
in gedeelten
πρασιαι
-
ανα
bij
εκατον
honderd
και
te zamen, en
ανα
bij
πεντηκοντα
vijftig

En zij zaten neder in gedeelten bij honderd te zamen, en bij vijftig te zamen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!