Mattheus 10:1

SVEn Zijn twaalf discipelen tot Zich geroepen hebbende, heeft Hij hun macht gegeven over de onreine geesten, om dezelve uit te werpen, en om alle ziekte en alle kwaal te genezen.
Steph και προσκαλεσαμενος τους δωδεκα μαθητας αυτου εδωκεν αυτοις εξουσιαν πνευματων ακαθαρτων ωστε εκβαλλειν αυτα και θεραπευειν πασαν νοσον και πασαν μαλακιαν
Trans.kai proskalesamenos tous dōdeka mathētas autou edōken autois exousian pneumatōn akathartōn ōste ekballein auta kai therapeuein pasan noson kai pasan malakian

Algemeen

Zie ook: Ambten, Discipelen (twaalf), Exorcisme, Genezing, Twaalf (getal), Ziekte
Markus 3:13, Lukas 6:13, Lukas 9:1

Overzicht

Prikkel Twaalf


Aantekeningen

En Zijn twaalf discipelen tot Zich geroepen hebbende, heeft Hij hun macht gegeven over de onreine geesten, om dezelve uit te werpen, en om alle ziekte en alle kwaal te genezen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
προσκαλεσαμενος
geroepen hebbende

-
τους
-
δωδεκα
Zijn twaalf
μαθητας
discipelen
αυτου
tot Zich
εδωκεν
gegeven

-
αυτοις
dezelve
εξουσιαν
macht
πνευματων
geesten
ακαθαρτων
over de onreine
ωστε
om
εκβαλλειν
uit te werpen

-
αυτα
heeft Hij hun
και
en
θεραπευειν
te genezen

-
πασαν
om alle
νοσον
ziekte
και
en
πασαν
alle
μαλακιαν
kwale

En Zijn twaalf discipelen tot Zich geroepen hebbende, heeft Hij hun macht gegeven over de onreine geesten, om dezelve uit te werpen, en om alle ziekte en alle kwaal te genezen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!