Mattheus 26:47

SVEn als Hij nog sprak, ziet, Judas, een van de twaalven, kwam, en met hem een grote schare, met zwaarden en stokken, [gezonden] van de overpriesters en ouderlingen des volks.
Steph και εγενετο οτε ετελεσεν ο ιησους παντας τους λογους τουτους ειπεν τοις μαθηταις αυτου
Trans.kai eti autou lalountos idou ioudas eis tōn dōdeka ēlthen kai met autou ochlos polys meta machairōn kai xylōn apo tōn archiereōn kai presbyterōn tou laou

Algemeen

Zie ook: Gethsemane (hof v.), Hogepriester, Judas Iskariot, Oudsten, Ouderling, Priester, Zwaard
Markus 14:43, Lukas 22:47, Johannes 18:3

Aantekeningen

En als Hij nog sprak, ziet, Judas, een van de twaalven, kwam, en met hem een grote schare, met zwaarden en stokken, [gezonden] van de overpriesters en ouderlingen des volks.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ετι
nog
αυτου
als Hij
λαλουντος
sprak

-
ιδου
ziet

-
ιουδας
Judas
εις
een
των
-
δωδεκα
van de twaalven
ηλθεν
kwam

-
και
en
μετ
met
αυτου
hem
οχλος
schare
πολυς
een grote
μετα
met
μαχαιρων
zwaarden
και
en
ξυλων
stokken
απο
van
των
-
αρχιερεων
de overpriesters
και
en
πρεσβυτερων
ouderlingen
του
-
λαου
des volks

En als Hij nog sprak, ziet, Judas, een van de twaalven, kwam, en met hem een grote schare, met zwaarden en stokken, [gezonden] van de overpriesters en ouderlingen des volks.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!