Mattheus 27:51

SVEn ziet, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeen, van boven tot beneden; en de aarde beefde, en de steenrotsen scheurden;
Steph και ιδου το καταπετασμα του ναου εσχισθη εισ δυο απο ανωθεν εως κατω και η γη εσεισθη και αι πετραι εσχισθησαν
Trans.kai idou to katapetasma tou naou eschisthē eis̱ dyo apo anōthen eōs katō kai ē gē eseisthē kai ai petrai eschisthēsan

Algemeen

Zie ook: Aardbeving
2 Kronieken 3:14, Markus 15:38, Lukas 23:45

Aantekeningen

En ziet, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën, van boven tot beneden; en de aarde beefde, en de steenrotsen scheurden;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ιδου
ziet

-
το
-
καταπετασμα
het voorhangsel
του
-
ναου
des tempels
εσχισθη
scheurde

-
εις
in
δυο
tweeën
απο
van
ανωθεν
boven
εως
tot
κατω
beneden
και
en
η
-
γη
de aarde
εσεισθη
beefde

-
και
en
αι
-
πετραι
de steenrotsen
εσχισθησαν
scheurden

-

En ziet, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën, van boven tot beneden; en de aarde beefde, en de steenrotsen scheurden;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!