Mattheus 4:11

SVToen liet de duivel van Hem af; en ziet, de engelen zijn toegekomen, en dienden Hem.
Steph τοτε αφιησιν αυτον ο διαβολος και ιδου αγγελοι προσηλθον και διηκονουν αυτω
Trans.tote aphiēsin auton o diabolos kai idou angeloi prosēlthon kai diēkonoun autō

Algemeen

Zie ook: Engelen
Lukas 22:43

Aantekeningen

Toen liet de duivel van Hem af; en ziet, de engelen zijn toegekomen, en dienden Hem.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τοτε
Toen
αφιησιν
liet

-
αυτον
van Hem
ο
-
διαβολος
de duivel
και
en
ιδου
ziet

-
αγγελοι
de engelen
προσηλθον
zijn toegekomen

-
και
en
διηκονουν
dienden

-
αυτω
Hem

Toen liet de duivel van Hem af; en ziet, de engelen zijn toegekomen, en dienden Hem.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!