Mattheus 4:13

SVEn Nazareth verlaten hebbende, is komen wonen te Kapernaum, gelegen aan de zee, in de landpale van Zebulon en Nafthali;
Steph και καταλιπων την ναζαρετ ελθων κατωκησεν εις καπερναουμ την παραθαλασσιαν εν οριοις ζαβουλων και νεφθαλειμ
Trans.kai katalipōn tēn nazaret elthōn katōkēsen eis kapernaoum tēn parathalassian en oriois zaboulōn kai nephthaleim

Algemeen

Zie ook: Galilea (meer v.), Grens, Grenzen, Kapernaum, Nazareth

Prikkel


Aantekeningen

En Nazareth verlaten hebbende, is komen wonen te Kapernaum, gelegen aan de zee, in de landpale van Zebulon en Nafthali;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
καταλιπων
verlaten hebbende

-
την
-
ναζαρετ
Názareth
ελθων
is komen

-
κατωκησεν
wonen

-
εις
te
καπερναουμ
Kapérnaüm
την
-
παραθαλασσιαν
gelegen aan de zee
εν
in
οριοις
de landpale
ζαβουλων
van Zebulon
και
en
νεφθαλειμ
Nafthali

En Nazareth verlaten hebbende, is komen wonen te Kapernaum, gelegen aan de zee, in de landpale van Zebulon en Nafthali;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!